KATEDRA  EKLEZJOLOGII  WYDZIAŁU  TEOLOGICZNEGO

UNIWERSYTETU  PAPIESKIEGO  JANA  PAWŁA  II  W  KRAKOWIE

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

 

mają zaszczyt zaprosić na

 

KONFERENCJĘ  NAUKOWĄ

 

pod patronatem ks. kard. KARD. GERHARDA L. MÜLLERA

Prefekta Kongregacji Nauki Wiary

 

 

KOŚCIÓŁ  A  JEDNOŚĆ

500-lecie reformacji

 

28 (wtorek) lutego 2017 r. Kraków, ul. Bernardyńska 3, aula

 

 

PROGRAM wtorek 28.02.2017

 

 

9:00: – 9:05 Otwarcie konferencji – Metropolita Arcybiskup Krakowski

9:05 – 9:10 Powitanie gości. Wprowadzenie teologiczne – prof. Andrzej Napiórkowski OSPPE

 

9:10 – 9:40 Średniowieczna jedność świata i chrześcijaństwa

Dr Marek P. Chojnacki OCist., UP JP II Kraków

 

9:40 – 10:10 Reformatorskie postulaty Jana Husa

Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, UO

 

10:10 – 10:40 Eklezjologia Marcina Lutra

Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL

 

10:40 – 11:10 Kalwińska wizja Kościoła

Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, UKSW Warszawa

 

11:15 – 11:30 Ekumeniczna modlitwa o jedność (kaplica)

Ks. bp Grzegorz Ryś, prof. UP JP II

 

 

 11:30 – 12:00 Przerwa

 

 

12:00 – 12:30 Spór kard. Stanisława Hozjusza z reformatorami

Ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz, UWM Olsztyn

 

 

12:30 – 13:00 Usprawiedliwienie naczelnym kryterium reformacyjnej odnowy Kościoła

Prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UP JP II Kraków

 

13:00 – 13:30 Jedność i jedyność jako znak wiarygodności Kościoła

Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL Lublin

 

13:30 – 14:00 Między rzymskim a ewangelickim rozumieniem jedności

Ks. dr Józef Morawa, UP JP II w Krakowie

 

 

14:00 – 14:30 Dyskusja. Podsumowanie