Ogólnopolska konferencja naukowa

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

10 marca 2017 r.

 

Perły polskiej myśli edukacyjnej.

Nowe źródła do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego

 

Patronat honorowy:

JE kard. Zenon Grocholewski, Postulator sprawy kanonizacji bł. Edmunda Bojanowskiego

JE ks. abp prof. dr hab. Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL

JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Polska Akademia Nauk Oddział Lubelski

Komitet Nauk Teologicznych PAN

Federacja Sióstr Służebniczek NMP

 

Organizacja:

Instytut Historii KUL

Instytut Leksykografii KUL

Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL

 

 

godz. 8.00-9.00

Msza Święta (Kościół Akademicki KUL)

Przewodniczy ks. A. Kiciński, homilia (abp S. Budzik)

 

Od 9.00 – recepcja

godz. 9.30

Otwarcie Konferencji

– Rektor (Prorektor) – Powitanie gości

– S. mgr Barbara Maksymilla Pliszka – przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP

– dr hab. Tomasz Nowicki – Dyrektor Instytutu Historii KUL

 

godz. 9.50-11.30

Sesja I.

Wokół edycji krytycznej: Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita

Przewodniczy ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk

 

godz. 9.50-10.10

prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak (Uniwersytet Zielonogórski)

Wydanie źródeł bł. Edmunda Bojanowskiego dotychczas…

 

godz. 10.10-10.30

dr Edward Gigilewicz KUL

Notatki Edmunda Bojanowskiego jako problem badawczy i zadanie edytorskie

 

godz. 10.30-11.00

prof. dr hab. Józef Franciszek Fert

Norwid - Bojanowski. Projekcja spotkania

mgr Marta Diana Rozwadowska

Język i styl notatek Edmunda Bojanowskiego

 

godz. 11.00-11.40

Głos recenzentów wydawniczych:

– Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski UMK

– Ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss

 

11.40 – 12.10 – przerwa kawowa

 

godz. 12.10-13.30

Sesja. II.

Wokół Kompendium edukacyjnego Edmunda Bojanowskiego

Przewodniczy ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL

 

godz. 12.10-12.30

ks. dr Jacek Zjawin UAM Koncepcja pedagogiczna Edmunda Bojanowskiego na tle prądów pedagogicznych dziewiętnastego wieku

 

godz. 12.30-12.50

s. dr hab. Maria Loyola Opiela prof. KUL Aktualność przekazu zawartego w źródłach i w myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego dla współczesnej edukacji

 

godz. 12.50-13.30

Głos recenzentów wydawniczych:

            prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz UKSW

            ks. dr hab. Andrzej Łuczyński KUL

 

13.30-14.00

Dyskusja

 

14.00

Podsumowanie konferencji – ks. prof. dr hab. Andrzej Kiciński – prorektor KUL.

 

 

Komitet organizacyjny:

ks. Prorektor dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

dr hab. Tomasz Nowicki

s. dr hab. M. Loyola Opiela, prof. KUL

dr Edward Gigilewicz KUL