Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Hermeneutyczne dziedzictwo Reformacji

Warszawa, 10-11 maja 2017 roku

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Warszawa, ul. Miodowa 21c (wejście od ul. Schillera)

Sala Synodalna im. bp. A. Wantuły

 

PROGRAM

10 maja (środa)

10.30 Otwarcie konferencji

10.45-12.15 I sesja

ks. dr hab. Axel Graupner (Bonn): Luther als Alttestamentler

ks. prof. dr hab. Manfred Oeming (Heidelberg): Martin Luther Psalmenvorlesungen. Hermeneutische Analysen am Beispiel seiner Exegese von Ps 22

prof. ChAT dr hab. Andrzej Kluczyński (Warszawa): Reformation and the Rise, Death and Resurrection of the Old Testament Theology

12.15-12.35 przerwa kawowa

12.35-14.05 II sesja

doc. dr hab. Lubomir Batka (Bratysława): Luthers Hermeneutik in „Operationes in Psalmos”

prof. ChAT dr hab. Jakub Slawik (Warszawa): Reformacyjny postulat sensu literackiego oraz kryterium głoszenia Chrystusa na przykładzie Iz 52,13-53,12

PD dr Jochen Flebbe (Bonn): Tun oder Hören – Paulus und das Gesetz und ein Blick auf Martin Luther

14.05-15.00 przerwa lunchowa

15.00-16.00 III sesja

ks. prof. dr hab. Michael Meyer-Blanck (Bonn): Vom Altar zum Herzen – Luthers Gottesdienstreform als Quelle moderner Subjektivität

ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski (Warszawa): Reformacyjna hermeneutyka intersubiektywności/Reformatorische Hermeneutik der Intersubjektivität

16.00-16.20 przerwa kawowa

16.20-17.20 IV sesja

ks. prof. dr hab. Hans-Martin Barth (Marburg): Das hermeneutische Erbe der Reformation und der interreligiöse Dialog

bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz (Warszawa): Hermeneutyczna funkcja ewangelickiej etyki teologicznej

11 maja (czwartek)

10.00-11.30 V sesja

dr Jerzy Sojka (Warszawa): Luterańska hermeneutyka dzisiaj. Odczytanie hermeneutycznego dziedzictwa luterańskiej Reformacji w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej

dr Wsiewołod Konach (Warszawa): Sola scriptura a prawosławne pojmowanie Pisma Świętego i Tradycji Świętej

prof. AH dr hab. Tadeusz Bartoś (Pułtusk): Reforma, reformizm, reformacja. Analiza filozoficzna

11.30-11.50 przerwa kawowa

 

11.50-12.50 IV sesja i zakończenie

dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz (Warszawa): Reformacja jako proces uetycznienia świata. Heglowska hermeneutyka reformacji w „Wykładach z filozofii dziejów”

ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (Opole): Hermeneutyka personalistyczna szkoły lubelskiej w odniesieniu do dziedzictwa reformacji

12.50-13.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Partnerzy Konferencji                                                                 

Polska Rada Ekumeniczna

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP

Patronat

Komitet Nauk Teologicznych PAN