Stowarzyszenie Teologów Moralistów

Komitet Nauk Teologicznych PAN

Katedra Bioetyki i Etyki Społecznej WT UO

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

Implikacje teologicznomoralne

adhortacji „Amoris laetitia”

 

Nysa, 11-13 czerwca 2017

 

Niedziela, 11 czerwca

 

18.00               Eucharystia

19.30               Możliwość przedstawienia nowości wydawniczych

 

Poniedziałek, 12 czerwca

 

07.00               Eucharystia - Bp dr Damian BRYL (Poznań)

09.00               Rozpoczęcie obrad i wprowadzenie – Ks. prof. Marian MACHINEK (Olsztyn), przewodniczący STM

                       

                        Sesja I            Przewodniczący:   Ks. prof. Marian MACHINEK (Olsztyn)/ks. dr Wojciech

                        KUĆKO (Płock) /ks. dr hab. Konrad GLOMBLIK (Opole)        

                        9.15 - 9.45      

                        Głos 1:Amoris laetitia” – kontynuacja czy nieciągłość w nauczaniu UNK?

                        ks. prof. Eberhard SCHOCKENHOFF (Freiburg i.Breisgau/ Niemcy)  

                        9.45 - 10.15    

                        Głos 2:Amoris laetitia” – kontynuacja czy nieciągłość w nauczaniu UNK?

                        ks. prof. Livio MELINA (Rzym/Włochy)

                        10.15 - 11.00   Dyskusja

 

11.00               Przerwa

                       

11.30               Sesja II           Przewodniczący:         Ks. prof. Andrzej MUSZALA (Kraków)           

                        11.30 - 12.00  

                        Nierozerwalność małżeństwa w kontekście wiary w „Amoris laetitia”

                        ks. prof. Ireneusz MROCZKOWSKI (Warszawa)

                        12.00 - 12.30  
                        Problematyka grzechu w „Amoris laetitia”

                        ks. prof. Andrzej DERDZIUK (Lublin)

                        12.30 - 13.00   Dyskusja

 

14.30               Sesja IV         Przewodniczący:  Ks. prof. Stanisław SKOBEL (Warszawa) 

                        14.30– 15.00  

                        Kreatywne sumienie w „Amoris laetitia”?  

                        Ks. prof. Paweł BORTKIEWICZ (Poznań)

                        15.00-15.30

                        Prawo stopniowości w „Amoris laetitia”

                        Ks. prof. Krzysztof GRYZ (Kraków)

                        15.30-16.00     Dyskusja

 

16.00               Przerwa

16.30               Walne zebranie Stowarzyszenia Teologów Moralistów

 

Wtorek, 13 czerwca

 

07.00               Eucharystia - Bp prof. Andrzej CZAJA (Opole)

 

09.00               Sesja IV         SESJA W GRUPACH

                       

GRUPA  I         Moderator: Ks.prof. Andrzej PRYBA (Poznań)

Towarzyszenie małżonkom na forum internum w świetle adhortacji „Amoris laetitia”

Ks. prof. Zbigniew WANAT (Toruń)

Ewolucja poglądów Josepha Ratzingera na temat udzielania komunii osobom rozwiedzionym w nowych związkach

O. prof. Jarosław KUPCZAK (Kraków/Rzym)

Edukacja seksualna jako wychowanie do miłości. Niezmienne pryncypia i nowe wyzwania

Ks. prof. Maciej OLCZYK (Poznań)

 

                        GRUPA II         Ks. prof. Antoni BARTOSZEK (Katowice)

Sposoby rozwiązywania "spraw nieregularnych" w starożytnym Kościele

Ks. prof. Andrzej MUSZALA (Kraków)

Prawosławne „rozwody” a katolickie orzeczenia nieważności - wokół adhortacji

„Amoris laetitia”

Dk. dr Jacek Jan PAWŁOWICZ (Czerkasy/Ukraina)

Antropologia Karla Rahnera w VIII rozdziale „Amoris laetitia”? Próba rekonstrukcji

Ks. dr Bogusław MIELEC (Kraków)

 

GRUPA III        Ks. prof. dr hab. Jerzy GOCKO (Lublin)

Adhortacja "Amoris laetitia" a nauka św. Tomasza z Akwinu. Analiza wybranych tekstów

Ks. prof. Mirosław MRÓZ (Toruń)

Wstępna recepcja adhortacji „Amoris laetitia” przez Konferencję Amerykańskich Biskupów Katolickich

dr Aleksandra KŁOS-SKRZYPCZAK (Katowice)

Kryzys tożsamości rodziny i sposoby jego przezwyciężenia w świetle “Amois.laetitia”?

Ks. prof. Tadeusz REROŃ (Wrocław)

 

GRUPA IV        Ks. dr   Zdzisław KLAFKA (Toruń)

Prawne i moralne aspekty normy i zasady stopniowalności w świetle adhortacji apostolskiej  „Amoris laetitia”.

Ks prof. Andrzej SZAFULSKI (Wrocław)

Rola okoliczności łagodzących w VIII rozdziale „Amoris laetitia"

O. dr Robert PLICH (Kraków)

Percepcja „Amoris laetitia” we wspólnocie Sychar

Ks. mgr Paweł DUBOWIK, krajowy duszpasterz Sychar (Nysa)

10.30               Przerwa

 

11.00               Sprawozdanie z dyskusji w grupach oraz końcowa dyskusja panelowa

                        (uczestniczą moderatorzy dyskusji w grupach)

                        Przewodniczący:        Ks. prof. Piotr MORCINIEC (Opole)

                       

12.00               Zakończenie zjazdu