KATEDRA  EKLEZJOLOGII  WYDZIAŁU  TEOLOGICZNEGO

UNIWERSYTETU  PAPIESKIEGO  JANA  PAWŁA  II  W  KRAKOWIE

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

mają zaszczyt zaprosić na

 

OGÓLNOPOLSKĄ  KONFERENCJĘ  NAUKOWĄ

 

WYJĄTKOWOŚĆ KOŚCIOŁA

20 (wtorek) lutego 2018 r., Kraków, ul. Bernardyńska 3, aula

 

 

PROGRAM wtorek 20.02.2018

9:00: – 9:10 Otwarcie konferencji – Metropolita krakowski

9:10 – 9:15 Powitanie gości – prof. Andrzej Napiórkowski OSPPE

9:15 – 9:45 Rozumienie Kościoła przez ojców greckich

 Ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka, WT Tarnów

9:45 – 10:15 Małżonka Baranka jako nigra sed formosa.

J. Ratzingera/Benedykta XVI eklezjologiczna confessio laudis

Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, WT UŚ Katowice

10:15 – 10:45 Kościół jako ikona misterium Trójcy Przenajświętszej w teologii prawosławnej

Dr hab. Krzysztof Leśniewski, prof. KUL Lublin

10:45 – 11:15 Kościół jako sposób istnienia

Dr hab. Marek Kita, prof. UPJP II Kraków

 

11:15 – 11:45 Przerwa

 

11:45 – 12:15 Misteryjna zbawczość Kościoła katolickiego

Prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UPJP II Kraków

12:15 – 12:45 Kościół jako sakrament świata

Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, KUL Lublin

12:45 – 13:15 Znaki świętości Kościoła

Ks. dr Piotr Rossa, WT Poznań

13:15 – 13:45 Wyjątkowość Kościoła w ujęciu H. U. von Balthasara

Ks. dr Paweł Pielka, UP JP II Kraków

13:45 – 14:15 Dyskusja. Podsumowanie

Dr Marek P. Chojnacki OCist., UPJP II Kraków