OBLICZA KRZYŻA

 

Konferencja naukowa

pod patronatem

Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej

Klasztor Franciszkanów, ul. Modzelewskiego 98a, Warszawa

21 października 2017 r. (sobota)

 

Organizacja:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komitet do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady do Spraw Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski

Polska Prowincja Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa

Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa

Komisariat Ziemi Świętej w Polsce, Kraków

 

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW) – przewodniczący

o. Rafał Sebastian Pujsza CP

o. Zenon M. Styś OFM

 

Program konferencji:

10.15-10.30 – Otwarcie Konferencji

o. Zenon M. Styś OFM, Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej

o. prof. UKSW dr hab. Waldemar Linke CP, prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa

 

10.30-10.45 – Promocja książki Via crucis. Droga krzyżowa. Historia i duchowość nabożeństwa oraz antologia współczesnych rozważań, red. R.S. Pujsza, Warszawa 2017

Jarosław Rosołowski, prezes Fundacji Żywe Słowo

o. Rafał Sebastian Pujsza CP, redaktor książki, moderator Centrum promocji Duchowości Pasyjnej pw. Św. Gemmy Galgani

 

10.45-12.45 – Sesja I. Prowadzenie: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

– o. dr hab. Waldemar Linke CP (UKSW) – „Droga krzyżowa u synoptyków”

– o. dr Marcin Wrzos OMI (UAM) – „Krzyże misyjne”

– ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK) – „Przydrożny krzyż – konsekracja świata i człowieka”

– o. prof. dr hab. Celestyn Paczkowski OFM (UMK, Komisariat Ziemi Świętej) – „Jerozolimska Via crucis. Powstanie i jej szczególny charakter”

– o. dr Kamil Paczkowski OFM (UAM) – „Jerozolima przeniesiona na przykładzie Pakości i Wejherowa”

– o. dr Cyprian Moryc OFM (KUL) – „Gloryfikacja krzyża w sanktuarium Męki Pańskiej Diecezji Kamieniecko-Podolskiej w Szarogrodzie”

 

12.45-13.10 – Przerwa

 

13.10-14.30 – Sesja II. Prowadzenie: o. Rafał Sebastian Pujsza CP

– o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD (Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie, Watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych) – „Tajemnica krzyża w życiu i przesłaniu świętych z predykatami zakonnymi od Krzyża”

– prof. UWM dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz (UWM) – „Ucząc się cierpienia –

hagiologiczna interpretacja obecności krzyża w przestrzeni kultury”

– ks. prof. dr hab. Leonard Fic (UKSW) – „Krzyż Jezusa Chrystusa w religiach niechrześcijańskich”

– prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW) – „Apologia Krzyża"

 

14.30-15.00 – Dyskusja. Prowadzenie: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

15.00-15.15 – Zakończenie: o. Rafał Sebastian Pujsza CP