VII EDYCJA CYKLU WSPÓŁCZESNE CHRYSTOLOGIE

Chrystologie w perspektywie ekumenicznej

 

Krajowa konferencja chrystologiczna

pod patronatem

Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

 

organizowana przez

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

 

17-18 listopada (piątek-sobota) 2017

Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie

(55-120 Oborniki Śląskie, Bagno nr 86)

 

PROGRAM

 

17 listopada (piątek)

 

14.30-14.45 Otwarcie konferencji

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Sesja pierwsza 14.45 – 16.30 przewodniczy dr hab. Wojciech Szukalski, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Narodzenie Zbawiciela – kulminacją historii zbawienia w Magnificat (BWV 243a) Jana Sebastiana Bacha

ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Syn jako hilasterion. Ekumeniczny wymiar chrystologii J. Ratzingera/Benedykta XVI

ks. dr Przemysław Sawa (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Chrystus i Kościół. Teologia J. Ratzingera w kontekście dialogu ekumenicznego

 

16.3017.00 przerwa

17.0018.30 Warsztaty naukowe – prowadzący: o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

mgr-lic. Paweł Beyga (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Chrystologia Alfonsa Nossola

ks. mgr-lic. Krzysztof Wolnica (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Chrystologia Johna Wesleya i Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

ks. mgr-lic. Julian Nastałek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – „Extra Calvinisticum” wczoraj i dziś. Jak rozumieć zjednoczenie natury boskiej i ludzkiej Jezusa Chrystusa?

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Ekumeniczna chrystologia Nikolausa Ludwiga von Zinzendorfa

 

18 listopada (sobota)

 

Sesja druga 9.00 – 10.45 przewodniczy ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (dziekan tarnowskiej Sekcji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) – „Theologia crucis” Lutra i jej aktualność

prof. dr hab. Leon Miodoński (Uniwersytet Wrocławski) – Chrystus jako "Nowy Adam" – uwagi do chrystologii Jakoba Boehme

ks. dr Piotr Jaworski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Kraków – Sekcja w Tarnowie) – Czy filantropia przynosi człowiekowi zbawienie? Współczesne spojrzenie chrześcijan na kwestię usprawiedliwienia

 

10.45 – 11.15 przerwa

Sesja trzecia 11.15 – 13.00 przewodniczy ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, dziekan tarnowskiej Sekcji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Motyw protestancki w tle unii brzeskiej

dr hab. Piotr Lorek (dziekan Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu) – Nie-dualistyczna rzeczywistość bosko-ludzka jako nieustanne wcielenie w ujęciu Williginsa Jägera

ks. dr Andrzej Dudek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Kraków – Sekcja w Tarnowie) – Obraz Chrystusa w różnych wersjach wschodniej anafory św. Jana Chryzostoma

 

13.00 Zakończenie konferencji

ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk (kierownik Zakładu Teologii Dogmatycznej, Fundamentalnej i Ekumenizmu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznani