Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Marian Rusecki

Memorial Lectures

100 lat teologii fundamentalnej

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

4–5 grudnia 2017

 

 

4 grudnia 2017 (Poniedziałek), Aula C-1031

 

9:00       Powitanie Gości – ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej

              Otwarcie konferencji – ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL, Dziekan Wydziału Teologii KUL

   Słowo wprowadzenia – ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL

 

Sesja I            Prowadzenie: dr hab. Roman Słupek SDS, PWT Wrocław

 

9:10       ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL

              ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL

              Zarys dziejów teologii fundamentalnej na KUL

9:40       ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, UO

              Metoda teologicznofundamentalna szkoły lubelskiej

10:10     ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL

              Dorobek lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej w zakresie chrystologii

10:30     Dyskusja

10:40     Przerwa

 

Sesja II          Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, UO, Przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN

 

11:00     dr hab. Roman Słupek SDS, PWT Wrocław

              Współczesne przemiany w katolickiej teologii prymatu biskupa Rzymu

11:30     ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL

              Dorobek lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej w zakresie eklezjologii

11:50     ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

              Teologia prymatu w myśli eklezjologiczno-ekumenicznej kard. S. Nagyego

12:10     Dyskusja

12:30     Msza św. w kościele akademickim w intencji zmarłych pracowników ITF

              Przewodniczenie i homilia: bp dr hab. Henryk Ciereszko

13:15     Obiad

14:00     Wspólne wyjście na cmentarz, na groby ks. prof. Mariana Ruseckiego i ks. prof. Edwarda Kopcia (zbiórka przed kościołem akademickim)

 

Sesja III         Prowadzenie: dr Stanisław Grodź SVD, Dyrektor Instytutu Anthropos (Niemcy)

 

15:00     ks. dr Paweł Borto, KUL

              Rozumienie objawienia w lubelskiej szkole teologii fundamentalnej

15:20     dr hab. Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, prof. KUL

              Badania teologicznoreligijne na KUL

15:40     dr hab. Zdzisław Kupisiński SVD, prof. KUL

              Badania nad religijnością ludową w Katedrze Religiologii i Misjologii KUL

16:00     Dyskusja

16:10     Przerwa

 

Sesja IV         Prowadzenie: dr hab. Zdzisław Kupisiński SVD, prof. KUL

 

16:30     dr Stanisław Grodź SVD, Instytut Anthropos (Niemcy)

              Chrześcijaństwo jako pełnoprawny przedmiot religioznawczo-afrykanistycznych badań nad religiami w Afryce

17:00     dr hab. Andrzej Pietrzak SVD, prof. KUL

              Problematyka misjologiczna w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL

17:20     Dyskusja

17:30     Zakończenie obrad

 

5 grudnia 2017 (Wtorek), aula C-1031

 

Sesja V          Prowadzenie: ks. dr Paweł Borto, KUL

 

9:00       mgr Arkadiusz Ochmerak, KUL

              Mesjańska świadomość Jezusa Chrystusa w ujęciu ks. prof. Mariana Ruseckiego

9:20       mgr Krzysztof Polaszek, KUL

              Wiarygodność mesjańskiej godności Jezusa Chrystusa wg J. Ratzingera/Benedykta XVI

9:40       ks. mgr Daniel Zając, KUL

              Teologia Zmartwychwstania Chrystusa w ujęciu ks. prof. Mariana Ruseckiego

10:00     ks. mgr Casmir Ikechukwu Anozie, KUL

              Contemporary Theological Understanding of Miracle as a Divine Sign

              [Współczesne teologiczne rozumienie cudu jako znaku Bożego]

10:20     Dyskusja

10:30     Przerwa

 

Sesja VI         Prowadzenie: ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL

 

10:50     ks. mgr lic. Andrzej Kołodziejski, KUL

              Sensotwórczy charakter cierpienia w świetle katechez środowych Jana Pawła II

11:10     mgr lic. Andrei Ahapau, KUL

              Teologia miłości w świetle nauczania Benedykta XVI

11:30     mgr lic. Sebastian Kostecki, KUL

              Nowość chrześcijańskiego braterstwa według Josepha Ratzingera

11:50     ks. mgr lic. Wojciech Oleśków, KUL

              Odkrywanie wartości życia duchowego przez Thomasa Mertona

12:10     Dyskusja

12:30     Msza św. w kościele akademickim

13:15     Obiad

 

Sesja VII       Prowadzenie: dr hab. Andrzej Pietrzak SVD, prof. KUL

 

14:30     ks. mgr lic. Piotr Niewiadomski, KUL

              Czy Kościół bierze udział w Grze o tron? Wątki chrześcijańskie w sadze Pieśni lodu i ognia Georga R.R. Martina

14:50     mgr lic. Sylwia Kleczkowska, KUL

              Przewrót kopernikański w teologii. Rewolucja, której nie było?

15:10     ks. mgr Edwin Chukwudi Ezeokeke, KUL

              The Necessity for Adequate Indigenization in Igbo Catholicism Today

              [Współczesna konieczność właściwej indygenizacji katolicyzmu wśród ludu Igbo]

15:30     Dyskusja

15:40     Zakończenie obrad: ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej

 

Organizator:

Instytut Teologii Fundamentalnej KUL

 

Patronat naukowy:

Komitet Nauk Teologicznych PAN, Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce, Komisja Teologii PAN Oddział w Lublinie, Wydział Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

 

al. Racławickie 14

20-950 Lublin,  www.kul.pl