Będzie to próba przeniknięcia człowieka. Sama postać jest ściśle historyczna. Niemniej pomiędzy samą postacią a próbą jej przeniknięcia przebiega pasmo dla historii niedostępne. W ogóle bowiem człowiek ma to do siebie, że niepodobna go wyczerpać historycznie. Pierwiastek pozahistoryczny w nim tkwi, owszem, leży u źródeł jego człowieczeństwa. Próba zaś przeniknięcia człowieka łączy się z sięganiem do tych źródeł.

K. Wojtyła, Brat naszego Boga, 1979

 

 

BRAT NASZEGO BOGA

 

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

na zakończenie Roku Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta

Sobota 16 grudnia 2017 roku – Klasztor Ojców Bernardynów przy ul. Willowej 15 w Lublinie

 

 

9.00 – Msza św. pod przewodnictwem Ministra Prowincji Ojców Bernardynów o. Teofila Adama Czarniaka OFM
z udziałem chóru parafialnego Albertus

Program artystyczny o Bracie Albercie w wykonaniu Oazy Dzieci Bożych

 

10.30 – Wprowadzenie: o. mgr lic. Radomił Andrzej Wójcikowski OFM, gwardian klasztoru i proboszcz Parafii św. Brata Alberta w Lublinie

 

Sesja I. Moderowanie: s. dr hab. Beata Zarzycka ZSAPU, KUL Lublin

 

10.40 – Pielgrzymowanie duchowe św. Brata Alberta

prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, UKSW Warszawa

 

11.00 – Myśl duchowa wielkich mistyków w pismach św. Brata Alberta

o. dr hab. Romuald Henryk Kośla OFM, UPJPII Kraków

 

11.20 – Biblia w życiu św. Brata Alberta w świetle jego „Pism”

o. prof. dr hab. Adam Ryszard Sikora OFM, UAM Poznań

 

11.40 – Święty Brat Albert – nadzieja większa niż życie

o. prof. dr hab. Zdzisław Józef Kijas OFM Conv, Seraphicum Rzym

 

12.00 – Dyskusja

12.15 – Przerwa

 

 

Sesja II. Moderowanie: dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL

 

12.50 – Znaczenie kryzysu w przemianie wewnętrznej Adama Chmielowskiego – Brata Alberta. Ujęcie psychologiczne

s. dr hab. Beata Zarzycka ZSAPU, KUL Lublin

 

13.10 – Czy Adam Chmielowski był impresjonistą?

dr szt. Małgorzata Gorzelewska-Namiota, UMCS Lublin

 

13.30 – „Ecce Homo”. Ikona rewolucji miłosierdzia

o. dr Cyprian Janusz Moryc OFM, KUL Lublin

 

13.50 – Św. Brat Albert – polski św. Franciszek

o. mgr lic. Albert Wach OCD, Rektor Teresianum, Rzym

 

14.10 – Złączeni w służbie Bogu i Ojczyźnie. Przyjaźń Adama Alberta Chmielowskiego z Edwardem Wacławem Nowakowskim OFMCap i Józefem Rafałem Kalinowskim OCD

o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD, Konsulator Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Rzym

 

14.30 – Legenda Albertyńska w literaturze

prof. dr hab. Władysława Bryła, UMCS Lublin

 

14.50 – Działalność Braci Albertynów (świadectwo)

15.00 – Dyskusja i podsumowanie. Moderowanie: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, UKSW Warszawa

 

 

 

 

Organizatorzy

Proboszcz Parafii św. Brata Alberta w Lublinie i Ojcowie Bernardyni

Instytut Kulturoznawstwa KUL

Instytut Dialogu Kultury i Religii UKSW

Zakład Biblijny Wydziału Teologicznego UAM

Ośrodek Studiów Franciszkańskich na Wydziale Teologicznym UPJPII

 

 

Patronat

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (OO. Bernardyni)

Zgromadzenie Sióstr Albertynek (ZSAPU)

Zgromadzenie Braci Albertynów (ZBAPU)

 

 

Patronat medialny

„Niedziela”

„Gość Niedzielny”

TVP3 Lublin