Wydział Teologiczny i Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

zapraszają na

 

Ogólnopolską Konferencję Naukową

 NAUKOWIEC I ŚWIADEK WIARY

KSIĄDZ PROF. TADEUSZ DAJCZER (1931-2009)

 

połączoną z Promocją Księgi Pamiątkowej

 „Chrześcijaństwo wśród religii świata”

 

 

13 grudnia 2017 r. (środa)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5 (Bielany), Aula Muzyczna (s. 116, nowy budynek)

 

P R O G R A M

 

9.15: Msza Święta z udziałem uczestników konferencji (kościół pokamedulski bł. Edwarda Detkensa, obok budynków UKSW)

 

SESJA I

10.30-11.00: Otwarcie

- prof. dr hab. Anna Latawiec, Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej

- ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Dziekan Wydziału Teologicznego

            - ks. dr hab. Romuald Jaworski, prof. UKSW, Wiceprezes Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej

11.00-11.15: Promocja Księgi Pamiątkowej „Chrześcijaństwo wśród religii świata”

- ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski

- dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW

11.15-11.30: Biografia w obrazach

11.30-12.00: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, Księdza Tadeusza Dajczera nauka i świadectwo Krzyża

12.00-12.30: bp dr hab. Rafał Markowski, Świadectwo

12.30-13.00: ks. dr dr Bolesław Szewc, Jak odczytywać pisma ks. Tadeusza Dajczera? Wskazówki metodologiczne

 

SESJA II

 

13.50-14.10: ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka MIC, Personalistyczny wymiar relacji spotkania. Doświadczenie ks. Tadeusza Dajczera

14.10-14.30: ks. prof. dr hab. Leonard Fic, Duchowość kapłana według ks. Tadeusza Dajczera

14.30-14.50: ks. dr Dariusz Grelecki, Księdza Tadeusza Dajczera kierownictwo duchowe

14.50-15.10: dr n. med. Ewa Kosakowska: Moja droga wiary w perspektywie „Rozważań o wierze” ks. Tadeusza Dajczera

15.10: Dyskusja i zakończenie konferencji

 

Prowadzenie:

o. dr hab. Paweł Mazanka CSsR, prof. UKSW

 

 

Patronat honorowy:

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Stowarzyszenie Psychologii Pastoralnej

Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio