SYMPOZJUM NAUKOWE

ŚWIADEK MIŁOSIERDZIA – KS. PROF. TADEUSZ DAJCZER (1931-2009)

 

Białystok, 27 października 2018

Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1A

 

Organizatorzy:

Wydział Teologiczny i Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku

Ruch Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Białostockiej

 

Patronat honorowy

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Komitet do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady do Spraw Dialogu Religijnego KEP

Towarzystwo Uniwersyteckie FIDES ET RATIO

 

8.45   Eucharystia  w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 

10.15-10.30  Otwarcie  (prowadzenie: Lucja Orzechowska)

 • abp dr Tadeusz Wojda
 • ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB, Rektor AWSD w Białymstoku
 • dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW (WFCh)
 • ks. Mirosław Stankiewicz (RRN)

 

CZĘŚĆ I: WOKÓŁ ROZWAŻAŃ O WIERZE (prowadzenie: Lucja Orzechowska  i Wiesław Szczepaniak)

 

10.30-10.45 – film „Biografia w obrazach”

10.45-11.05 – ks. dr dr Bolesław Szewc: „Rozważania o wierze" jako zapowiedź nowego paradygmatu

teologicznego

11.20-11.40 – ks. prof. dr hab. Leonard Fic: Chrystocentryczny wymiar wiary w ujęciu ks. Tadeusza

 Dajczera

11.40-12.00 – ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB: Kościół jako wspólnota wiary

12.00-12.20 – lek. med. Justyna Piłasiewicz: „Rozważania o wierze” pomocą na drodze rozwoju

osobowego

 

CZĘŚĆ II: WOKÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (prowadzenie: dr n.med. Beata Matuschke)

 

12.30-12.35 – głos ks. prof. Tadeusza Dajczera (1)

12.35-12.55 – bp dr hab. Henryk Ciereszko: Rys miłosierdzia w duchowości – w nauczaniu

                                ks. Tadeusza Dajczera

12.55-13.15 – prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz: Od La Salette po Golgotę. Miłosierdzie Boże

w dziełach ks. Tadeusza Dajczera

13.15-13.35 – ks. dr Dariusz Kowalczyk: Ksiądz Tadeusz Dajczer – nauczyciel drogi zawierzenia

Bożemu Miłosierdziu

 

CZĘŚĆ III:  PANEL „ŚWIADKOWIE ŻYCIA I ŚWIADKOWIE ŁASKI”

(prowadzenie: o. dr hab. Paweł Mazanka CSsR, prof. UKSW)

13.45-13.50 – głos ks. prof. Tadeusza Dajczera (2)

13.50-15.20   Świadectwa i dyskusja panelowa

 • bp dr hab. Henryk Ciereszko
 • o. dr Ashenafi Yonas Abebe IMC
 • ks. dr Dariusz Grelecki, AWSD w Białymstoku
 • lek. med. Elżbieta Nowak
 • Ewa i Wiesław Szczepaniakowie

 

15.20 – Zakończenie

 

W trakcie trwania Sympozjum będzie możliwe:

 • nabycie książek i audiobooków ks. prof. Tadeusza Dajczera oraz książek o nim i jego dziełach
 • zwiedzenie wystawy poświęconej Jego życiu i dziełom.