UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

O ZASADACH WSPÓŁCZESNEJ TEOLOGII

Konferencja odbędzie się w piątek 12 października 2012 r.

W siedzibie Wydziału Teologicznego

ul. Wieżowa 2/4


PROGRAM KONFERENCJI

PIĄTEK 12 PAŹDZIERNIKA

Godz. 8.30

ks. prof. dr hab. Antoni Tronina (KUL), Teologia owocem słuchania Słowa Bożego

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT), Rola wiary w refleksji teologicznej

o. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP, prof. UAM, Wierność apostolskiej Tradycji

Dyskusja

Przerwa 10.30-11.00

ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII, Rola sensus fidelium w teologicznej refleksji

ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (UO), Teologia w służbie communio Ecclesiae

o. prof. dr hab. Jacek Salij OP (UKSW), Mądrościowy wymiar teologii

Dyskusja

Godz. 15.30

ks. dr hab. Sławomir Zieliński, prof. UŚ, Jedność teologii a wielość metod

ks. dr hab. Tadeusz Dzidek, prof. UPJPII, Teologia a inne dyscypliny naukowe

ks. dr hab. Krzysztof Wojtkiewicz, prof. US, Teologia w dialogu ze światem

Dyskusja