WIARYGODNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA

W DYSKUSJI Z POSTMODERNIZMEM

Czwartek 27 września 2012 r.

9.30 – Otwarcie – bp dr Jan Tyrawa, ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola

9.45 – Teologia w epoce słabej racjonalności. Filozofia postmodernistyczna i problem wiarygodności objawieniaks. dr Robert Woźniak

10.15 – Wyzwania postmodernizmu wobec Kościoła i teologii fundamentalnej ks. dr Grzegorz Dziewulski

11.15 – Film jako locus (anti-)theologicusks. dr hab. Marek Lis, prof. UO

11.45 – Czy może być co dobrego w postmodernizmie?ks. dr hab. Krzysztof Kaucha

12:15 Dyskusja

Piątek, 28 września 2012 r.

9.30 – Zadania teologii fundamentalnej w spotkaniu z francuskojęzyczną myślą ponowożytnąks. dr hab. Sławomir Zieliński

10.00 – Benedykta XVI sensotwórcza apologia wiary jako odpowiedź na postmodernistyczny ,,kryzys sensu i wartości”ks. dr Roman Słupek

11:00 Jezus Chrystus jako obraz Nieprzedstawialnegoks. dr hab. Krystian Kałuża

11:30 Umberto Eco model ,,dzieła otwartego” a Pismo święte. Możliwości czy kontrowersje?dr Elżbieta Kotkowska

12:00 Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie – ks. dr Wojciech Szukalski, ks. prof. dr hab. Marian Rusecki