Katedra Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej WT UWM w Olsztynie


we współpracy z

Association of Bioethics in Central Europe
Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk
Zakładem Etyki, Bioetyki i Filozofii Przyrody WH UWM w Olsztynie
Zakładem Filozofii Chrześcijańskiej WT UAM w Poznaniu
Katedrą Bioetyki i Etyki Społecznej WT UO w Opolu
Katedrą Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UPJPII w Krakowie

zaprasza na

XIII DNI INTERDYSCYPLINARNE
Wydziału Teologii UWM w Olsztynie

pt.
Mózg - umysł - dusza

Teologia, filozofia i nauki empiryczne
w sporze o adekwatną antropologię

12-13 listopada 2012


Poniedziałek 12 listopada 2012

9.00 Otwarcie XIII Dni Interdyscyplinarnych

9.15 - 11.00

Prof. dr hab. n. med. Marek Harat (WSK, Bydgoszcz)
Neuromodulacja- możliwości wpływania na funkcje mózgu

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz (UWM, Olsztyn)
Mózg - biologiczna podstawa człowieczeństwa

S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (KUL, Lublin)
Neuroetyka - wyzwanie XXI wieku?

Dyskusja

11.30 - 13.30

Dr Andrzej Jastrzębski OMI, prof. PUST (Angelicum, Rzym)
Ograniczenia badań neuroobrazowych mózg

Dr Przemysław Strzyżyński (UAM, Poznań),
Krytyka doświadczenia B. Libeta – analiza argumentacji w wybranych publikacjach z okresu 2000-1012

Dr hab. Przemysław Gut (KUL, Lublin)
Neurofilozofia o wolnej woli i moralnej odpowiedzialności

Dyskusja

14.30 - 16.30 Referaty w grupach
16.30 - 16.45 Przerwa
16.45 - 18.45 Referaty w grupach

I. Grupa (j. polski)
14.30 - 16.30

Dr. hab. Krzysztof Kościuszko, prof. UWM (UWM Olsztyn)
O transcendentalizmie oddziaływań zwrotnych

Dr Piotr Markiewicz (UWM, Olsztyn)
Homo neuropsychologicus – o znaczeniu utajonych procesów mentalnych

Dr Marek Olejniczak (GUM, Gdańsk)
Skąd wiemy, że człowiek nie jest zwierzęciem? Antropologiczne założenia bioetyki

Dr Jarosław Babiński (UKSW, Warszawa)
Antropologia adekwatna jako współczesna teologiczna próba interpretacji człowieka

Mgr Katarzyna Głownia (UAM, Poznań)
Personalizm chrześcijański jako podstawa integralnego spojrzenia na osobę i jej struktury

16.30 - 16.45 Przerwa

16.45 - 18.45

Dr Jarosław Sak (UM, Lublin)
Antropologiczne i aksjologiczne wymiary choroby we współczesnej filozofii medycyny

Dr Jakub Pawlikowski (UM, Lublin)
W zdrowym ciele zdrowy duch? O problemach metodologicznych w badaniach nad związkiem pomiędzy zdrowiem a religijnością

Dr Karolina Kochańczyk - Bonińska (UKSW, Warszawa)
Czy jesteśmy skazani na płeć? Kilka refleksji na podstawie antropologii Ojców Kościoła

Mgr lic. Andrzej Gorlewski (UAM, Poznań)
Sens „istnienia” duszy w zracjonalizowanej rzeczywistości współczesnego człowieka

II. Grupa (j. polski)
14.30 - 16.30

Ks. dr hab. Tomasz Kraj (UPJPII, Kraków)
Co prawo naturalne ma wspólnego z biologią? Moralna normatywność parametrów biologicznych

Dr Marta Przyszychowska (UKSW, Warszawa)
Ojcowie Greccy o tym, kto naprawdę jest człowiekiem - na przykładzie nauczania Grzegorza z Nyssy

Dr Maria Urbańska-Bożek (SWPS, Sopot)
Metafizyka duszy i umysłu – próba reinterpretacji psychologii Arystotelesa inspirowana koncepcją intelektu w filozofii Aleksandra Boniniego

Dr Andrzej Kapusta (UMCS, Lublin)
Kognitywistyka i fenomenologia: o wzajemnym produktywnym oświeceniu

16.30 - 16.45 Przerwa

16.45 - 18.45

O. dr Michał Mrozek (IT, Warszawa)
Jak św. Tomasz z Akwinu wyjaśnia relację między mózgiem, umysłem i duszą? Próba odpowiedzi na podstawie antropologii św. Tomasza zawartej w Traktacie o człowieku (Summa Teologii I, q. 75-102)

Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz (UMK, Toruń)
Czy głupota jest moralna? Uwagi na temat braków w procesie dojrzewania do pełni mądrości poczynione na kanwie kwestii De stultitia św. Tomasza z Akwinu

O. dr nauk med. Jacek Maria Norkowski OP (Angelicum, Rzym)
Możliwości oceny stanu świadomości u chorych z uszkodzeniem mózgu we współczesnej praktyce klinicznej i jej konsekwencje etyczne

Dr Agnieszka Biegalska (UAM, Poznań)
Wola i wolność w myśli Williama Jamesa

Mgr Franciszek Szpinda (KUL, Lublin)
Dusza nieśmiertelna” a współczesna kosmologia: konflikt czy złudzenie?

III Grupa (j. niemiecki)
14.30 - 16.30

Ks. dr hab. Stanisław Bafia, prof. UWM (UWM, Olsztyn)
Leib, Seele und ihr gegenseitiges Verhältnis (Plato, Aristoteles, Augustinus)

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM, Olsztyn)
Der Streit um den Menschen im Hintergrund der Errungenschaften der Neurowissenschaften

Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO, Opole)
Chirurgische Eingriffe ins Gehirn. Ethische Fragen

Moderation: Prof. dr hab. Sigrid Müller (Universität Wien)


Wtorek 13 listopada 2011

9.00 - 10.30

Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (UŚ, Katowice)
Co pozostaje z człowieka po neurorewolucji?

Prof. dr hab. Matthias Beck (Universität Wien)
Das Leib-Seele-Problem in seiner geschichtlichen Entwicklung und seine Relevanz für aktuelle Fragen der Neurowissenschaften

Ks. dr hab. Andrzej Muszala (UPJPII, Kraków)
Koncepcja człowieka wg św. Pawła i jej implikacje dla bioetyki

Dyskusja

10.30 - 11.00 Przerwa

11.00 - 13.00

Prof. dr hab. Józef Dębowski (UWM, Olsztyn)
Antropologia filozoficzna - inspiracje ingardenowskie dla współczesnych dyskusji z neuronaukami.

Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż (UPJP II, Kraków)
Spór o człowieka - antropologia integralna wobec redukcjonizmu

Podsumowująca dyskusja panelowa