UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Katedra Eklezjologii Wydziału Teologicznego

pod patronatem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

ma zaszczyt zaprosić na

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

POSOBOROWE KONCEPCJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

Post-conciliar concepts of catholic theology

 

Czwartek, 28 lutego 2013 r.

Aula Wyższego Seminarium Duchownego, Kraków, ul. Podzamcze 8

 

PROGRAM

9:00 Otwarcie konferencji – ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJP II, rektor

9:10 – 9:40 Teologia i jej zadania w świetle wskazań Kongregacji Nauki Wiary

ks. prof. dr Krzysztof Charamsa, Watykan

9:40 – 10:10 Zasada ciągłości i rozwoju teologii średniowiecznej i współczesnej

dr Marek P. Chojnacki OCist., UPJP II

10:10 – 10:40 Posoborowa metoda teologii dogmatycznej na Słowacji

ks. dr Stefan Palosko, Słowacja

10:40 – 11:10 Teologia personalistyczna

ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL

11:10 – 11:30 Przerwa – seminaryjny refektarz

11:30 – 12:00 Sekularyzacja: rozwój religijny ludzkości czy błąd antropologiczny?

prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UPJP II

12:00 – 12:30 Teologia polityczna i wyzwolenia

ks. dr Józef Morawa, UPJP II

12:30 – 13:00 Teologia afrykańska i jej idee przewodnie

ks. dr Brice Megnono, Kamerun

13:00 – 13:30 Wiodące nurty teologii francuskiej i jej przedstawiciele

mgr lic. Paweł Urbańczyk OCD, Francja

13:30 – 14:00 Dyskusja

14:00 – 14:10 Podsumowanie – dr Marek P. Chojnacki OCist.