Wstępny program posiedzeń KNT PAN

Posiedzenie dnia 15 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 2604 PKiN

Przedmiotem dyskusji będą wyzwania cywilizacyjne związane z islamem. Wprowadzą w dyskusję ks. prof. dr hab. Jan Perszon i ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej.

Posiedzenie dnia 16 maja 2019 r. o godz. 11.00 w sali 2604 PKiN

Posiedzenie poświęcone zostanie recepcji postaci i nauczania papieża Franciszka.