Program

posiedzenia Komitetu Nauk Teologicznych PAN

w dniu 21 lutego 2014 r. Warszawa, UKSW

Aula Jana Pawła II, ul. Dewajtis 3

 

9.30 – 15.15 – Otwarte posiedzenie Komitetu Nauk Teologicznych PAN

 

Konferencja naukowa

 

Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej

Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

 

TEOLOGIA MIĘDZY SEKULARYZACJĄ,

SEKULARYZMEM I WIELOKULTUROWOŚCIĄ

 

9.30 Przywitanie i otwarcie konferencji

(JM Rektor UKSW, Przewodniczący ESCT, Przewodniczący KNT PAN)

 

10.00-11.30 Sesja I: Teologia a sekularyzacja

 

Moderator: Prof. Dr Martin Lintner (Przewodniczący ESCT, TH Brixen, IT)

Prof. dr hab. Jan Perszon (UMK, Toruń, Polska) –

Czy Kościół ma receptę (antidotum) na sekularyzację?

Prof. Dr. Gerhard Kruip (Universität Mainz, Niemcy) –

„Pomoc, którą Kościół otrzymuje od dzisiejszego świata” (KDK 44) – Impulsy i wyzwania sekularyzacji dla Kościoła katolickiego na początku XXI. wieku

Dyskusja Przerwa (kawa)

 

11.45-13.15 Sesja II: Teologia a sekularyzm

 

Moderator: O. prof. dr hab. Jarosław Różański, dyrektor Instytutu Dialogu i Kultury UKSW

Prof. dr Jacek Salij (UKSW, Warszawa, Polska) –

„A ten zbrodniarz emigrant [Bóg] myśli o powrocie?". Czy proroctwo Adama Mickiewicza kiedyś się spełni?

Prof. Dr. Stephan van Erp (Radboud University Nijmegen, Holandia) -

Sakrament życia publicznego

(The Sacrament of Public Life)

Dyskusja

Przerwa (kawa)

 

13.30-15.00 Sesja III: Teologia a wielokulturowość

 

Moderator: Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola

Prof. dr Kalina Wojciechowska (ChAT, Warszawa, Polska) –

Granice inkulturacji – zjawisko wielokulturowości w teologii biblijnej

Prof. Dr. Lieven Boeve (Catholic University of Leuven, Belgia) –

„Nowe czasy, nowi ludzie” - wiara chrześcijańska i teologia w kontekście post-chrześcijańskim i post-sekularnym

(“New Times New People”: Christian faith and theology in a post - Christian and post-secular context)

 

15.00-15.15 Posumowanie konferencji

Referent: Prof. Dr. Sigrid Mueller (Universität Wien, Austria)

 

 

15.30 – Zamknięte posiedzenie Komitetu Nauk Teologicznych PAN

 

2.1. Komunikaty

 

2.2. Studia Nauk Teologicznych PAN

 

2.3. Nagroda Komitetu Nauk Teologicznych PAN za najlepszą publikację teologiczną roku.

 

2.4. Tematyka kolejnego posiedzenia

 

2.5. Wolne wnioski

 

2.6. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia