Program posiedzenia

Komitetu Nauk Teologicznych PAN

 

piątek 27 lutego 2015 r. godz. 11.00

sala 2604 na 26. piętrze Pałacu Kultury i Nauki.

 

1. Komunikaty

 

2. Konwersatorium nt.: wolność sumienia w przestrzeni publicznej

 

Wprowadzenie do dyskusji:

 

bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz, Wolność sumienia i klauzula sumienia w sferze polis w świetle najnowszych wydarzeń politycznych w Europie. Perspektywa ewangelicka

 

ks. prof. dr hab. Marian Machinek, Problematyka wolności sumienia w świetle współczesnych wyzwań. Perspektywa katolicka

 

3. Studia Nauk Teologicznych PAN (ref. ks. prof. dr hab. Marian Machinek)

 

4. Opinia KNT PAN w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w postępowaniach habilitacyjnych

 

5. Dyskusja nad zasadami przyznawania tytułu „Książki Roku” przez KNT PAN

 

6. Tematyka kolejnego posiedzenia

 

7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 

8. Wolne wnioski