Ogólnopolska konferencja naukowa

 

Oświadczenie pacjenta pro futuro

jako problem medyczny, etyczny,

teologiczny i prawny

23-24 października 2018

Olsztyn

 

 

Wtorek, 23 października 2018

 

9.00-11.00

Prof. n. med. dr hab. Wojciech Maksymowicz

Prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn

Lekarz wobec pacjenta – wielowymiarowa relacja

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek

Kierownik Katedry Teologii Moralnej i Etyki UWM, Olsztyn

Oświadczenie pacjenta pro futuro. Postawienie pytań problemowych

 

11.30-13.30

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór

Kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych CM UWM, Olsztyn

Medycyna schyłku życia – punkt widzenia klinicysty

Dr hab. n. med. Marek Czarkowski

Przewodniczący Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej, Warszawa

Czy oświadczenie pro futuro ułatwia sprawowanie opieki nad pacjentem?

Bp prof. KUL dr hab. Józef Wróbel

Przewodniczący Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, Lublin

Rezygnacja z terapii daremnej w oświadczeniu pro futuro. Stanowisko bioetyki katolickiej

 

14.30-15.30

Prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska

Kierownik Katedry Pulmonologii Wydziału Nauk o Zdrowiu

Oczekiwania pacjenta dotyczące przyszłego leczenia. Perspektywa pulmonologa

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik

Kierownik Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej Collegium Medicum, Bydgoszcz

Advance Care Planning jako przygotowanie do swojej śmierci

 

16.00-17.30

S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

Kierownik Katedry Etyki Szczegółowej KUL, Lublin

Autonomia działania a autonomia osoby

Dr Małgorzata Prusak

Przewodnicząca Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski, Gdańsk

Etyczne aspekty instytucji pełnomocnika pacjenta

 

 

Środa, 24 października 2018

 

9.00-10.30

Dr n. med. Lidia Glinka

Kierownik II Oddziału Klinicznego Anestezjologii i intensywnej Terapii, Olsztyn

Kwestie prawno-medyczne i etyczne w oddziale intensywnej terapii

dr n. med. Anna Paprocka-Lipińska

Kierownik Zakładu Etyki GUM, Gdańsk

Zgoda lub sprzeciw – czy pacjent faktycznie wie o czym decyduje?

 

11.00-12.30

Prof. UAM dr hab. Joanna Haberko

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, Poznań

Odpowiedzialność personelu medycznego za działanie wbrew życzeniu wyrażonemu w oświadczeniu pro futuro. De lege lata i de lege ferenda

Ks. dr Tadeusz Zadorożny

Kapelan zespołów długoterminowej opieki medycznej, Plainfield CT/USA

Pacjent religijny w obliczu decyzji "pro futuro". Prawo i debata społeczna w USA

 

12.30-13.15

Końcowa dyskusja panelowa

Dr. n. med. Leszek Dudziński

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska, Olsztyn

Prof. UAM dr hab. Joanna Haberko

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, Poznań