Konferencja naukowa

Kościół katolicki w dialogu z religiami

Od współzawodnictwa do współpracy

25 stycznia 2019 r. godz. 10.00

UKSW, ul. Dewajtis 5 sala 223

Dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM, prof. KUL, Religie niechrześcijańskie w nauczaniu Kościoła katolickiego

Dr hab. Jan Jacek Pawlik SVD, prof. UWM, Antropologiczne podstawy dialogu

Ks. prof. dr hab. Leonard Fic, Teologiczne podstawy dialogu

Dr hab. Wojciech Kluj OMI, prof. UKSW, Dialog międzyreligijny a działalność misyjna Kościoła

Dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk, prof. UW, Dialog międzyreligijny na przykładzie seminariów Forum Katolicko-Muzułmańskiego w latach 2008-2017

Prof. dr hab. Jarosław Różański OMI, Dialog międzyreligijny a problemy społeczno-polityczne. Casus Boko Haram w regionie Jeziora Czad

Ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO, Dialog religii a dialog kultur

 

Patronat

Komitet Nauk Teologicznych PAN

 

Komitet Organizacyjny

Bp Henryk Ciereszko

Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański

Ks. dr hab. Wojciech Kluj

Ks. dr hab. Jan Jacek Pawlik

 

Komitet Naukowy

Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak

Ks. dr hab. Tomasz Szyszka

Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

 

Organizatorzy konferencji

Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi przy Konferencji Episkopatu Polski

Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW (Warszawa)

Instytut Teologii Fundamentalnej KUL (Lublin)

Wydział Teologiczny UO (Opole)

Wydział Teologiczny UWM (Olsztyn)

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów