Posiedzenie Komitetu Nauk Teologicznych PAN

Wrocław
16.04.2012

 

 

Porządek obrad

I. Część robocza (godz. 10.00, ul. Katedralna 9)

  1. Sprawozdanie ze spotkania z Prezydium PAN (07. 03. 2012)
  2. Dyskusja nad Regulaminem Komitetu Nauk Teologicznych PAN
  3. Obszary aktywności KNT (ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak)
  4. Projekt chrześcijaństwo a kultura (ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz)
  5. Plan pracy na rok 2012
  6. Studia Nauk Teologicznych PAN (ks. prof. dr hab. Marian Rusecki)
  7. Strona internetowa KNT
  8. Sympozjum na Wydziale Teologicznym UWM
  9. Wolne wnioski
  10. Zatwierdzenie protokołu ostatniego spotkania (protokół w załączniku)
II. Uroczystość nadania doktoratu honoris causa ks. prof. drowi hab. Marianowi Ruseckiemu (godz. 12.00, aula przy pl. Katedralnym 1)