Porządek obrad

1. Komunikaty

2. Studia Nauk Teologicznych PAN (o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk)

3. Impulsy do dyskusji nad projektem konferencji naukowej

ks. bp prof. dr hab. Marcin Hintz, Wiara w rozumieniu ewangelickim

ks. prof. H. Seweryniak, Wiara a nowa ewangelizacja

ks. prof. K. Góźdź, Wiara a sekularyzacja

ks. prof. P. Jaskóła, Wiara a pobożność ludowa

4. Wolne wnioski

5. Zatwierdzenie protokołu ostatniego spotkania