Program

posiedzenia Komitetu Nauk Teologicznych PAN

w dniu 8. 11. 2013 r.

na Wydziale Teologiczny UAM w Poznaniu

 

 11.00 – Otwarte posiedzenie Komitetu Nauk Teologicznych PAN

 

Konferencja naukowa

 

Sekularyzm – Wiara – Ewangelizacja

 

11:00 – Otwarcie konferencji

 

Powitanie – ks. prof. dr hab. Jan Szpet, Dziekan Wydziału Teologicznego UAM

Otwarcie konferencji – ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, Przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN

 

11:15 – 11:45 – Współczesny sekularyzm a teologia sekularyzacji jako wyzwania dla wiary – o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE UP JP II Kraków

11:45 – 12:15 – Możliwość wiary dzisiaj (perspektywa teologiczna) – ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT we Wrocławiu)

12:15 – 12:45 – Ewangelizacja odpowiedzią wspólnoty wierzących – ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK w Toruniu)

12:50 – Dyskusja

 

13.00 – Zamknięte posiedzenie Komitetu Nauk Teologicznych PAN

 

2.1. Komunikaty

2.2. Studia Nauk Teologicznych PAN (ref. ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski)

2.3. Międzynarodowa konferencja naukowa współorganizowana przez KNT PAN (ref. ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec)

2.4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

2.5. Wolne wnioski