Studia Nauk Teologicznych PAN  

WWW: snt.pan.pl  

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Postal Address:

Redakcja Studiów Nauk Teologicznych PAN

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek, ul. Kard. S. Hozjusza 15 11-041 Olsztyn, Poland  

Distribution:
Sale and Subscription: Wydawnictwo KUL
ul. Zbożowa 61
20-827 Lublin, Poland
tel. +48 81 740 93 40
fax +48 81 740 93 50
http://wydawnictwo.kul.lublin.pl/sklep/  
Scientific Council: Pr. prof. dr hab. Bogdan Częsz (UAM Poznań)
Pr. dr hab. prof. UKSW Stanisław Dziekoński (UKSW Warszawa)
Pr. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław), 
Pr. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL Lublin) 
Pr. bp dr hab. prof. ChAT Marcin Hintz (ChAT Warszawa)
Pr. prof. dr hab. Dariusz Kowalczyk (Uniwersytet Gregoriański Rzym)
Pr. prof. dr hab. Józef Kulisz (Bobolanum Warszawa)
Pr. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO Opole)
Father prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski (UJPII Kraków)
Pr. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK Toruń) 
Pr. prof. dr hab. Jan Słomka (UŚ Katowice)

Editorial Board
Pr. prof. dr hab. Tadeusz Dola (UO Opole)
Pr. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM OLsztyn) - chairman
Pr. prof. dr hab. Artur Malina (UŚ Katowice)
Pr. prof. dr hab. Sławomir Nowosad (KUL Lublin)
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW Warszawa)
Pr prof. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW Warszawa)
Dr Małgorzata Laskowska (UKSW Warszawa) – press secretary
Thematic Editors
Pr. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (UAM Poznań) – moral theology
Pr. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW Warszawa) – Biblical science
Father prof. dr hab. Jacek Salij (UKSW Warszawa) – dogmatic theology
Pr. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (UPJPII) – fundamental and ecumenical theology
Prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO Opole) – pastoral theology
Pr. prof. dr hab. Henryk Pietras (AI Kraków) - patristics, history of the Church  

Series: Wkład chrześcijaństwa w kulturę polską Editor of the series: Pr. prof. dr hab. Marian Rusecki
1. R. Bartnicki, W. Kawecki (ed.), Chrześcijaństwo a kultura, Warszawa 2006.
2. A. Anderwald, T. Dola, M. Rusecki (ed..), Tożsamość teologii, Opole 2010.
3. A. Malina (ed.), Teologia i polityka. Czy istnieje w Polsce teologia polityczna? Katowice 2011.