Ukazał się nowy numer „Studiów Nauk Teologicznych” – czasopisma naukowego Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Tematem wiodącym jest w nim recepcja nauczania papieża Franciszka. Autorzy siedmiu artykułów odnoszących się do tego tematu wskazują zarówno na nowe impulsy, jak i problemy związane z nauczaniem obecnego papieża.  Numer zawiera także siedem innych artykułów poświęconych tematyce z zakresu teologii duchowości, dialogu międzyreligijnego oraz teologii pastoralnej, jak i dwa sprawozdania oraz jedną recenzję. Na ogłoszonej w 2021 r. nowej liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo „Studia Nauk Teologicznych” uzyskało 70 punktów. 

  

 

Link do tekstów:

https://czasopisma.kul.pl/snt/issue/view/215