26 kwietnia 2021 roku o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie członków Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Z powodu pandemii spotkanie zorganizowane było w formie online. Specjalnym gościem podczas tego posiedzenia był Minister Edukacji i Nauki, dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL.

Program spotkania wyglądał następująco:

  1. Powitanie i wprowadzenie - ks. prof. Krzysztof Pawlina.
  2. Teologia pośród innych nauk - prof. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.
  3. Projekt bazy teologii polskiej „Theo Logos" – ks. dr hab. Adam Kubiś.
  4. Projekt „Pro Tempore. Dialog Nauk" – ks. prof. Krzysztof Pawlina.
  5. Wolne wnioski.