Aktualności i wydarzenia

14 października 2021 r. odbyło się pierwsze stacjonarne (w obecnym składzie) posiedzenie członków Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Komitetu ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.

W programie spotkania znalazł się referat „Teologia jako nauka w XIII i XXI wieku”, który wygłosił o. Janusz Pyda OP, rozmowy w temacie cyklu debat „Pro tempore”,  projektu bazy teologii polskiej „Theo Logos” oraz omówienie spraw bieżących.

Fot. Mirosław Wiśniewski

 

 

 

 

26 kwietnia 2021 roku o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie członków Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Z powodu pandemii spotkanie zorganizowane było w formie online. Specjalnym gościem podczas tego posiedzenia był Minister Edukacji i Nauki, dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL.

Program spotkania wyglądał następująco:

  1. Powitanie i wprowadzenie - ks. prof. Krzysztof Pawlina.
  2. Teologia pośród innych nauk - prof. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.
  3. Projekt bazy teologii polskiej „Theo Logos" – ks. dr hab. Adam Kubiś.
  4. Projekt „Pro Tempore. Dialog Nauk" – ks. prof. Krzysztof Pawlina.
  5. Wolne wnioski.

30 września 2020 roku w siedzibie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Komitetu Nauk Teologicznych PAN.

Podczas spotkania została omówiona koncepcja pracy tego Komitetu w najbliższym roku. Zostanie ona zaprezentowana wszystkim członkom na najbliższym spotkaniu ogólnym.

„Teologia poza granicami teologii” to hasło i temat do debaty interdyscyplinarnej, którą planujemy na wiosnę. Chodzi o to, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, czego nauka potrzebuje od teologii, a czego teologia potrzebuje od innych nauk.

Teologia chciałaby kontynuować dyskurs z innymi dyscyplinami na temat ważnych problemów, które nurtują współczesną naukę, ale które są też obecne w codziennym życiu. Zatem to swoiste poszukiwanie połączeń na styku teorii i praktyki, a także impulsów do zacieśniania współpracy interdyscyplinarnej. Teologia chce być służebna wobec Kościoła, wobec nauki i wobec duszpasterstwa.

W planach działalności tego Komitetu jest integracja środowiska teologicznego w Polsce.

 

 

 

 

Komitet Nauk Teologicznych PAN rozpoczyna nową formę współpracy z innymi dyscyplinami naukowymi. Tą formą jest cykl debat interdyscyplinarnych organizowanych pod hasłem Pro tempore. Dialog nauk.

 

Pierwsza debata odbędzie się 22 stycznia (piątek) o godz. 19.00. Jej tematem będzie wolność, a konkretnie Wolność i odpowiedzialność w dobie naturalizmu antropologicznego.

 

Zaproszenie do spotkania przyjęli:

- pan prof. Stanisław Judycki, filozof, kierownik Zakładu Metafizyki i Filozofii Religii Uniwersytetu Gdańskiego;

- pan prof. Konrad Talmont-Kamiński, filozof i kognitywista, kierownik Zakładu Socjologii Poznawczej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Białostockiego;

oraz

- o. dr Janusz Pyda, dominikanin, wykładowca filozofii i teologii dogmatycznej w Akademii Katolickiej w Warszawie.

Poniżej przekazuję link do uczestnictwa w tym spotkaniu i proszę o jego udostępnienie tym, którym uznacie Państwo za stosowne.

https://youtu.be/aOweYBKz0pk

Promocja teologii i zaproszenie innych dyscyplin naukowych do współpracy niech będzie naszym wspólnym dziełem.

 

Informacje dotyczące kolejnych debat są dostępne na stronie: https://protempore.mkw.pl

Podkategorie