Konferencje

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Katedra Eklezjologii Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, pod patronatem Komitetu Nauk Teologicznych PAN-u, po raz kolejny próbuje wprowadzać nas w nadprzyrodzony wymiar Bosko-ludzkiej wspólnoty, a tym razem w samo serce Kościoła, jakim jest niewątpliwie Eucharystia. „Eucharystia tworzy Kościół. Ci, którzy przyjmują Eucharystię, są ściślej zjednoczeni z Chrystusem, a tym samym Chrystus łączy ich ze wszystkimi wiernymi w jedno Ciało, czyli Kościół”. Współczesna nadmierna socjologizacja tej wspólnoty domaga się przywracania należnego jej ujęcia misterium. Ujmowanie Kościoła bez jego odniesienia do Trójjedynego Boga jest absolutnie nie do przyjęcia. Opisując tajemnicę i rzeczywistość Kościoła, trzeba ujmować go od wewnątrz (ad intra) i równocześnie od zewnątrz (ad extra). Stąd teologia ujmuje Kościół jako rzeczywistość ziemską i niebiańską, materialną i duchową, grzeszną i świętą, spełnioną i eschatologiczną.

Nad tym obszarem badań pochyli się 19 prelegentów z kraju i zza granicy, prezentujących 13 ośrodków naukowych (Kraków, Lublin, Opole, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, Warszawa, Katowice, Rzym, Użhorod, Luksemburg, Bolonia, Watykan). 15-minutowe referaty, jakie będą wygłaszane w poniedziałek (28 lutego) i wtorek (1 marca), dopełni książka pt. „Eucharystyczna Wspólnota”, zawierająca wystąpienia prelegentów w całej rozciągłości. Zapraszamy!

 

 

Podkategorie