OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE

W X ROCZNICĘ ŚMIERCI KS. PROF. TADEUSZA DAJCZERA

 

 

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dajczer (1931-2009)

- badacz i znawca religii przeszłości i doby współczesnej

 

Warszawa, 7 września 2019 r.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5 (Bielany), Aula Jana Pawła II (nowy budynek UKSW)

Organizatorzy

Katedra Religiologii i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego UKSW

Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
Katedra Metafizyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

Patronat Honorowy

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskim Rady ds. Dialogu Religijnego KEP
Towarzystwo Uniwersyteckie FIDES ET RATIO

Fundacja ŻYCIE I IDEAŁY

 

P R O G R A M

9.00-9.15 - Kwadrans muzyczny w wykonaniu artystów Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej: Agnieszka Prosowska-Iwicka (flet) i Anna Piechura-Gabryś (harfa)

9.15-9.45 - Uroczyste otwarcie: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW, Warszawa), ks. dr Dariusz Kowalczyk (RRN, Warszawa), bp dr hab. Rafał Markowski (Warszawa)

9.45-10.00 - film „Biografia w obrazach”

 

SESJA I: RELIGIE NIECHRZEŚCIJAŃSKIE

(prowadzenie - mgr lic. Magdalena Rzym, UKSW, Warszawa)

10.00-10.20 - dr Radosław Broniek OP (Warszawa), Religijny charakter inicjacji plemiennej

10.20-10.40 - dr Paweł Szuppe (UKSW, Warszawa), Podstawy moralności w religiach niechrześcijańskich

10.40-11.00 - dr dr Norbert Augustyn Lis OP (UW, Warszawa), Status teologiczny religii niechrześcijańskich

11.00-11.15 - dyskusja

11.15-11.30 - przerwa kawowa

12.00-13.00 - J. Em. ks. kard. Kazimierz Nycz, UROCZYSTA EUCHARYSTIA W KAPLICY DOMU REKOLEKCYJNO- FORMACYJNEGO (Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3)

SESJA II: CHRZEŚCIJAŃSTWO WOBEC RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH (prowadzenie - ks. Stanisław Gancarek, RRN, Częstochowa)

13.20-13.40 - ks. prof. dr hab. Leonard Fic (UKSW, Warszawa), Buddyzm w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa

13.40-14.00 - dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP (UP im. KEN, Kraków), Mistyka Al-Halladża (858-992 r.) w perspektywie dialogu Kościoła z islamem

14.00-14.20 - prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW, Warszawa), Oryginalność chrześcijaństwa na tle innych religii

14.20-14.35 - dyskusja

14.35 -15.00 - przerwa obiadowa

Sesja III: WYJĄTKOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA (prowadzenie - ks. dr Dariusz Grelecki, RRN, Białystok)

15.00-15.25 - o. dr hab. Paweł Mazanka CSsR, prof. UKSW (UKSW, Warszawa), Tajemnica wiary

15.25-15.50 - ks. dr dr Bolesław Szewc (Warszawa), Rozważania o wierze

15.50-16.15 - dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW (UKSW, Warszawa), Sakrament obecności

16.15-16.30 - dyskusja

16.30-16.50 - Referat podsumowujący: prof. dr hab. Zofia Sokolewicz (UW, Warszawa), Fascynacje ks. prof. Tadeusza Dajczera. Religia pierwotna a człowiek współczesny

16.50-17.00 - Zakończenie konferencji: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW, Warszawa)

 

W trakcie trwania Sympozjum będzie możliwe nabycie książek i audiobooków
ks. prof. Tadeusza Dajczera oraz książek o Nim i Jego dziełach