Konferencja naukowa

 

Filozofia i teologia wobec współczesnych ideologii

 

Duszniki Zdrój, 24-26 września 2019 r.

 

Wtorek, 24 września

13.00-18.30

 

dr hab. prof. UO, Joachim Piecuch (UO), Utopia – ideologia – totalitaryzmu

dr hab. prof. UO, Stanisław Kijaczko (UO), Liberalizm – ideologia czy wyznanie wiary?

dr hab. prof. UWr, Leon Miodoński (UWr), Ideologia w epoce „cynicznego rozumu”, czyli cynizm ideologii

dr hab. Wojciech Grygiel (UPJPII), Kiedy nauka staje się ideologią? Analiza filozoficzna

dr Łukasz Nysler (EWST), Religia a ideologia w myśli Paula Tillicha

dr Paweł Beyga (PWT), Relatywizm jako współczesna ideologia w myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

 

środa, 25 września

8.30-13.00

 

dr hab. prof. UWr Ilona Błocian (UWr), Ch. Tylor i imaginaria społeczne

prof. dr hab. Janusz Królikowski (UPJPII), Wiara i nowożytność. Doświadczenie żydowskie

mgr Andrzej Glombica (PWT), Ideologia „Zielonego Nowego Ładu”

dr hab. Piotr Lorek (EWST), (Bez)istotowość jednostki ludzkiej. Antropologiczna ocena łączenia buddyzmu zen i chrześcijaństwa

dr Agnieszka Łoza (PWT), Ideologizacja nauki w nowym ateizmie

dr hab. Jarosław Lipniak (PWT), Czy holokaust można uznać za ideologię?

 

Czwartek, 26 września

 

dr hab. prof. UWr Leszek Kleszcz (UWr), Ideologia konsumpcjonizmu

dr Joanna Giel (UWr), Estetyka formy dla sztuki wolnej od ideologii – casus muzyki

dr Karol Morawski (KPSW), „Bezsilny” Bóg? O teologii politycznej w czasach liberalnej demokracji

mgr Krzysztof Wolnica (WSTJŁ), Ideologia sukcesu a chrześcijańska koncepcja zbawienia

prof. dr hab. Jan Krasicki (UWr), „Czysta filozofia” i „brudna sprawa”: casus Martin Heidegger

prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT), Ponowoczesność jako ideologia