Przewodniczący:

Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło


Zastępcy przewodniczącego:

Ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina


Członkowie:

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek

Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski

P. prof. dr hab. Anna Zellma