Przewodniczący:
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina


Zastępcy przewodniczącego:
P. dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad 

Członkowie:
Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
Ks. prof. dr hab. Marian Machinek