Program ogólnopolskiej konferencji naukowej

„Kościół w dobie koronawirusa. Aspekt teologiczno-praktyczny”

 

 

 Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk Teologicznych

 

 ŚRODA, 28 października 2020 r.

 9:15        Otwarcie konferencji dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US, Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych US

 

Sesja I

przewodniczy ks. dr Krzysztof Jaworski

 9:30        Kwarantanna i mądrość komunii  
               dr hab. Marek Kita, prof. UPJP2, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 10:00     „Mimo drzwi zamkniętych”. Refleksja nad duchowością komunii w warunkach izolacji społecznej na przykładzie Ruchu Focolari

               dr Katarzyna Wasiutyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 10:30     Bóg, Kościół i świat wobec Covid-19. Lex orandi jako inspiracja chrześcijańskiego przeżywania czasu pandemii
              dr Sławomir Jeziorski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 Przerwa (11:00 – 11:30)

 11:30     Komunia Święta (duchowa) w czasach pandemii

                dr Paweł Beyga, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

 12:00     Koronawirus i spowiedź. Wokół spowiedzi "na odległość"

              dr Paweł Sambor OFM, Papieski Uniwersytet Antonianum w Rzymie

 12:30     Wpływ wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu nadzwyczajnego na przebieg ceremonii pogrzebowej – analiza przepisów prawa europejskiego i krajowego

                mgr Małgorzata Kuczera, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 Przerwa obiadowa (13:00 – 14:00)

 

 Sesja II

przewodniczy ks. dr Remigiusz Szauer

 14:00     „Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie”. Kultura okresu epidemii w czasach historycznych XVII/XVIII wieku na terenie ziem polskich na podstawie wybranych opracowań z przełomu XIX/XX wieku

                dr Ireneusz Edward Thomas, Uniwersytet Rzeszowski

 14:30     Kościół rzymskokatolicki w Niemczech w obliczu pandemii COVID-19

               mgr Andrzej Glombica, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

 15:00     Chrześcijańskie mniejszości religijne w regionie MENA w czasie epidemii koronawirusa

                mgr Justyna Salamon, Uniwersytet Jagielloński

 Przerwa (15:30 – 16:00)

 16:00      Wykorzystanie mediów społecznościowych w celach duszpasterskich w dobie koronawirusa. Studium pastoralne

                mgr lic. Artur Górski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 16:30     Rola środków społecznego przekazu w życiu Kościoła

                Kinga Roszkowska, Uniwersytet w Białymstoku

 17:00     Aktywność wspólnoty kościoła w social mediach w dobie koronawirusa

                lic. Julia Synowska, Uniwersytet Jagielloński

 

CZWARTEK, 29 października 2020 r.

 Sesja III

przewodniczy ks. dr Marcin Szczodry

 9:00        Strategie przetrwania. Trzy modele duszpasterskie czasu epidemii

                dr hab. Andrzej Draguła, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

 9:30        Komunikowanie religijne na przykładzie oficjalnych wypowiedzi biskupów katolickich w Polsce w dobie pandemii koronawirusa

               dr Rafał Jakub Pastwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 10:00     Katecheta, kaznodzieja, pośrednik? – rola rzecznika instytucji kościelnej w czasie epidemii

               dr Rafał Kowalski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

 Przerwa (10:30 – 11:00)

 11:00     Katecheza w czasach pandemii

               dr Radosław Mazur, Uniwersytet Szczeciński

 11:30     Razem na odległość – znaczenie katechezy online dla budowania wspólnoty i więzi w Kościele

               mgr Marta Sienkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 12:00     (e)Wspólnota z perspektywy ontologii społecznej

                mgr Mateusz Tofilski, Uniwersytet Śląski

 

 Przerwa obiadowa (12:30 – 13:30)

 

Sesja IV

przewodniczy ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US

 13:30    Wyścig po szczepionkę przeciw COVID-19. Rywalizacja według zasad etycznych?

             dr Marcin Szczodry, Uniwersytet Szczeciński

 14:00     Między obrzędowością a duchowością. O Kościele w trybie awaryjnym. Analiza socjologiczna

              dr Remigiusz Szauer, Uniwersytet Szczeciński

 14:30     Kościół pandemiczny z perspektywy socjologicznej

               mgr Edwin Olczak, Uniwersytet Łódzki

 Przerwa (15:00 – 15:30)

 15:30     Funkcjonowanie rodziny w sytuacji pandemii COVID-19 w społeczności lokalnego zamieszkania (perspektywa gminy)

              dr hab. Józef Młyński, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 16:00     Światowe (lokalne) Kościoły Prawosławne w reakcji na pandemię

               mgr Andrzej Golimont, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 16:30     Zamknięcie konferencji

               prof. dr hab. Edward Sienkiewicz, Kierownik Katedry Teologii Systematycznej Instytutu Nauk Teologicznych US

 

Strona wydarzenia: https://kjaw007.wixsite.com/konferencja

Kanał na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnkOgpapRm3e0N9LUxl4ekA

Facebook: https://www.facebook.com/Kościół-w-dobie-koronawirusa-101212584933551