KOMITET  NAUK  TEOLOGICZNYCH  POLSKIEJ  AKADEMII  NAUK

UNIWERSYTET  PAPIESKI  JANA  PAWŁA  II  W  KRAKOWIE

XII editio Cracoviensis Cogitationis Ecclesialis

 

mają zaszczyt zaprosić na

OGÓLNOPOLSKIE  MIĘDZYNARODOWE  SYMPOZJUM  NAUKOWE

 

KOŚCIÓŁ  i  CZŁOWIEK

1-2 marca (poniedziałek – wtorek) 2021 r.

Kraków, ul. Bernardyńska 3, aula

 

 

 

poniedziałek, 1 marca 2021 r.

9:00: – 9:15 Otwarcie obrad – ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UP JP 2, rektor

Powitanie. Teologiczne wprowadzenie – prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UP JP 2

 

 

9:15 – 9:30 Hellenistyczna koncepcja człowieka w judaizmie

Dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB, prof. UPJP 2 Kraków

 

9:30 – 9:45 Człowieczeństwo Syna Bożego we Wcieleniu u synoptyków

Ks. prof. dr hab. Artur Malina, UŚ Katowice

 

9:45 – 10:00 Antropologia Pawła z Tarsu

Ks. dr hab. Marcin Kowalski, WSD Kielce

 

10:00 – 10:15 Kobiety w popaschalnej wspólnocie i ich różne modele życia

Ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT Wrocław

 

10:15 – 10:30 Humanistyczne wizje renesansu i kartezjanizmu

Prof. dr hab. Bogdan W. Szlachta, UJ Kraków

 

10:30 – 10:45 Ewangelik reformowany we wspólnocie Kościoła

Prof. dr hab. Rafał Leszczyński, ChAT Warszawa

 

 

10:45 – 11:15  Przerwa (kawa / poczęstunek)

 

 

11:15 – 11:30 Łaska i natura w Maryi jako Niepokalanego Poczęcia

Ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. USz Szczecin

 

11:30 – 11:45 Przebóstwienie człowieka w myśli prawosławnej

Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski, KUL Lublin

 

11:45 – 12:00 Dialogiczna struktura osoby

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski, KUL Lublin

 

12:00 – 12:15 Konzeption des Menschen und seines Heiles in der Erklärung Dominus Iesus

Msgr dr Michael Kahle, Congregazione Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti, Vaticano

 

12:15 – 13:00 Dyskusja

 

15:30 Oprowadzanie po katedrze wawelskiej

16:30 Msza św., konfesja św. Stanisława katedry wawelskiej

18:00 Wieczór teologów

 

 

 

wtorek, 2 marca 2021 r.

7:30: Msza św., kaplica seminaryjna, Bernardyńska 3

Miejsce obrad, ul. Bernardyńska 3, aula

 

 

9:00 – 9:15 Der Christ und das kirchliche Amt

Abbé prof. dr Tom Kerger, Luksemburg

 

9:15 – 9:30 Teologia komunijna. Człowiek Ducha Świętego

Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński, KUL Lublin

 

9:30 – 9:45 Kościelna misja wiernych świeckich według H. U. von Balthasara

Ks. dr Paweł Pielka, UP JP 2 Kraków

 

9:45 – 10:00 Christliche Anthropologie und die Herausforderungen der Postmoderne

Ks. prof. dr hab. Michael Stickelbroeck, St. Pölten, Austria

 

10:00 – 10:15 Kościół i człowiek: tajemnica, wspólnota, misja

Prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UP JP 2 Kraków

 

 

10:15 – 10:45 Przerwa (kawa / poczęstunek)

 

 

10:45 – 11:00 Afrykański antropocentryzm i jego eklezjalna specyfika

Prof. dr hab. Jarosław Różański OMI, UKSW Warszawa

 

11:00 – 11:15 Osoba ludzka w doświadczeniu mistyków Karmelu

Prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD, UP JP 2 Kraków

 

11:15 – 11:30 Kościół jako Oblubienica według Adrienne von Speyr

Mgr-lic. Magdalena Żyła, UP JP 2 Kraków

 

11:30 – 11:45 Człowiek i jego wolność w literaturze

Prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska, UJD Częstochowa

 

11:45 – 12:00 Antropologiczne wątki w debacie teologii z naukami przyrodniczymi

Ks. dr hab. Damian Wąsek, prof. UP JP 2 Kraków

 

12:00 – 12:15 Człowiek odkupiony i zbawiony. Wizja eschatologiczna

Ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO Opole

 

12:15 – 13:00 Dyskusja. Podsumowanie