Warszawa, 3 października 2019 r.

 Konkurs „Książka Roku”

             Uprzejmie informuję, że w konkursie „Książka Roku” ogłoszonym przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk na najlepszą polską publikację teologiczną 2018 roku laureatką została książka Marka Blazy SJ Kościół w stanie epiklezy (Wydawnictwo WAM, Kraków 2018). Konkurs został rozstrzygnięty na plenarnym posiedzeniu Komitetu w dniu 3 października 2019 r.

prof. dr hab. Tadeusz Dola

przewodniczący

Komitetu Nauk Teologicznych PAN