Filozofia i teologia wobec współczesnych ideologii