ISLAM

 

APOLOGIA I DIALOG

17-18 września 2015 roku

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
Wyższe Seminarium Duchowne
w Rzeszowie, ul. Witolda 11 A


Patronat naukowy: Komitet Nauk Teologicznych PAN

 

Czwartek 17.09.2015

07.30 – Msza Święta – przewodniczy i homilię głosi bp dr Jan Wątroba, Biskup Rzeszowski
9.30 – Powitanie – ks. dr Paweł Pietrusiak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie
– ks. mgr lic. Andrzej Cypryś, dyrektor Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie
– Słowo wstępne – ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, przewodniczący STF

Sesja I. Przewodniczy ks. dr hab. Jacenty Mastej, KUL, WSD w Rzeszowie

09.40 – 10.15 – Koran. Jego geneza i rozumienie w różnych nurtach współczesnego islamu. Różnice z chrześcijańską koncepcją słowa Bożego – ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
10.15 – 10.50 – „Allah w głównych nurtach teologii muzułmańskiej. Próba odpowiedzi na pytanie: Ten sam Bóg?” – ks. dr Adam Wąs SVD, KUL
10.50 – 11.15 – Dyskusja
11.15 – 11.40 – Przerwa

Sesja II. Przewodniczy ks. dr hab. Marek Skierkowski, prof. UKSW

11.40-12.15 – Chrystus w islamie. Apologia chrześcijańska – Paweł Lisicki, redaktor naczelny „Do Rzeczy”
12.15–13.00 – Rozmowa z redaktorem Pawłem Lisickim o apologii dzisiaj („Dżihad i samozagłada Zachodu”, a także „Czy Jezus jest Bogiem?” i inne)

Sesja III. Przewodniczy ks. prof. dr hab. Andrzej Nowicki, PWT Wrocław

17.30-18.05 – Kobieta w islamie. Muzułmański feminizm? – dr hab. Aldona Piwko UKSW

18.05-18.20 – Dyskusja
18.20-18.30 – Prezentacja książki sympozjalnej – ks. dr Przemysław Artemiuk, UKSW, WSD w Łomży

Piątek 18.09.2015

08.00 – Msza Święta – przewodniczy i homilię głosi bp dr Edward Białogłowski, Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej

Sesja IV. Przewodniczy ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, UPJPII w Krakowie

09.30 – 10.05 – Rozumienie i praktyka dżihadu w islamie północnej Afryki – ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI, UKSW

10.05 – 10.40 – Problem relacji chrześcijańsko-muzułmańskich wczoraj i dziś – ks. dr Stanisław Grodź SVD, KUL

10.40 – 11.10 – Dyskusja

11.10 – 11.40 – Przerwa

Sesja V. Prowadzi nowy przewodniczący STF

11.40-12.15 – Jak wykładam o islamie? Perspektywa metodologiczno-pedagogiczna, propozycja wykładów i ćwiczeń – ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, UKSW, WSD w Płocku

Dyskusja podsumowująca