Międzynarodowa konferencja teologiczna

pod patronatem

Komitetu Nauk Teologicznych PAN

 

Chrzest Święty

Dar i wyzwanie

 

21-22 kwietnia 2016 r.

Wydział Teologiczny UMK

ul. Gagarina 37, Toruń

 

21 kwietnia (czwartek)

9.00 – uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem

Księdza Biskupa Toruńskiego Andrzeja SUSKIEGO

(kaplica Wydziału Teologicznego)

10.15 – otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Teologicznego

ks. prof. dr hab. Dariusza KOTECKIEGO

10.30 – Dlaczego można mówić o Chrzcie Polski?

Biblijne podstawy teologii narodu.

Ks. prof. dr hab. Waldemar CHROSTOWSKI (UKSW)

11.00 – Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

z perspektywy biblijnej.

Ks. prof. dr hab. Dariusz KOTECKI (UMK)

11.30 – Początki chrześcijaństwa w państwie Piastów

w źródłach archeologicznych.

Prof. dr hab. Hanna KOČKA-KRENZ (UAM)

12.00 – Dyskusja

12.30 – Przerwa

13.15 – Wymiar ekumeniczny sakramentu chrztu z uwzględnieniem

sytuacji na Słowacji.

Prof. dr hab. Jana MORICOVÁ

(Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku, Słowacja)

13.40 – Usprawiedliwienie a personalistyczny charakter

sakramentu chrztu.

Ks. prof. dr hab. Anton ADAM

(Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie, Słowacja)

14.00 – Wiara, chrzest i przynależność do Kościoła.

Chrzcielny fundament bycia chrześcijaninem.

Ks. prof. Pablo BLANCO (Uniwersytet w Pampelunie, Hiszpania) 

14.30 – Chrzest w ujęciu św. Augustyna:

wybrane  zagadnienia liturgiczne i teologiczne.

Ks. dr hab. Waldemar TUREK, (prof. Urbaniana, Włochy)

15.00 – Dyskusja

15.30 – Komunikaty

16.30 – Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia konferencji  

 

22 kwietnia (piątek)

9.00 – Msza Święta (kaplica Wydziału Teologicznego)

10.00 – Chrystopraksyzm doktryny chrzcielnej.

Ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz ZADYKOWICZ (KUL)

10.30 – Chrzest „bramą" życia mistycznego.

Ks. prof. dr hab. Stanisław URBAŃSKI (UKSW)

11.00 – ,,Słowiański pośród Latynów, łaciński pośród Słowian".

Implikacje  tożsamości  kulturowej chrztu Polski wg JPII.

Ks. prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ TChr (UAM)

11.30 – Chrzest  odrodzenia: logika wiary i miłosierdzia.

Ks. prof. dr hab. Mirosław MRÓZ (UMK)

12.00 – Dyskusja 

12.30 – Komunikaty

13.30 – Podsumowanie konferencji

 

ORGANIZATOR

Wydział Teologiczny UMK

Katedra Teologii Moralnej i Duchowości

 

www.teologia.umk.pl