Wydział Teologiczny UPJP II w Krakowie

Instytut Nauk Biblijnych UPJP II

Sekcja Biblijna PTT w Krakowie zapraszają na

międzynarodową konferencję naukową pt.

Miłosierni jak Ojciec (Łk 6, 36)

 

Miłosierdzie w nauczaniu i praktyce kościelnej

 

Patronat: Komitet Nauk Teologicznych PAN

 

czwartek 28 kwietnia 2016 r.

Kraków, aula UPJP II przy ul. Bernardyńskiej 3

 

900 – Rozpoczęcie – ks. Rektor prof. dr hab. Wojciech ZYZAK

910 – ks. prof. dr hab. Stanisław HAŁAS SCJ, Wprowadzenie w tematykę sesji naukowej: Miłosierdzie - problematyka słownictwa biblijnego i współczesnego.

920 - ks. prof. Petr CHALUPA (Ołomuniec), Formuła "na wieki Jego łaskawość" w Starym Testamencie.

940 – ks. dr Robert LAPKO (Koszyce), Temat Bożego miłosierdzia w Księdze Tobiasza.

1000 – ks. prof. dr hab. Anton TYROL (Koszyce), Motywy Bożego miłosierdzia w Ps 89 w perspektywie śpiewu Benedictus (Łk 1,68-79).

1020 – ks. prof. dr hab. Janusz KRĘCIDŁO MS (UKSW), Miłosierdzie według Ewangelii Mateuszowej.

1040 – O. dr Piotr BLAJER OFM (Jerozolima), Święty Łukasz ewangelista miłosierdzia.

Przerwa

1130 – ks. prof. dr hab. Stanislav VOJTKO (Trnava), Antropologický pohľad na Lukášove podobenstvá o milosrdenstve (Lk 15-16) v súvislosti s formáciou mladej generácie na začiatku 21. storočia

1150 – ks. Dziekan prof. dr hab. Arkadiusz BARON, Miłosierdzie w homiliach św. Jana Chryzostoma na Ewangelię według św. Mateusza.

1210 – ks. prof. dr hab. Jan SZCZUREK, Ojciec miłosierny w nauczaniu kościelnym.

1230 – O. prof. dr hab. Wiesław GOGOLA OCD, Miłosierdzie w życiu zakonnym

1250 – ks. prof. dr hab. Wiesław PRZYGODA (KUL), "Ubogich zawsze macie u siebie" (J 12,8). Rok Miłosierdzia szansą ożywienia posługi charytatywnej Kościoła w Polsce.

1310 – ks. prof. dr hab. Władysław MAJKOWSKI SCJ (UKSW), Miłosierdzie w wymiarze społecznym.

Dyskusja

1500 – II część dla młodszych pracowników naukowych i doktorantów:

Mgr lic. Małgorzata Walczak, Biblijny motyw bramy w kontekście bramy miłosierdzia

oraz dr Anna Wajda, mgr lic. Paweł Wańczyk i ks. mgr lic. Zbigniew Rycerz.