KONFERENCJA TEOLOGICZNOEKUMENICZNA

pod patronatem

Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują (Rz 8,28)

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ul. Miodowa 21c

 

27 maja (piątek) 2016 r.

 

10.00

INAUGURACJA KONFERENCJI, audytorium 5

 

Panel I, audytorium 5

Moderator: dr Jerzy Sojka (ChAT)

Panel II, audytorium 6

Moderator: dr Joel Burnell (EWST)

Panel III, audytorium 4

Moderator: prof. Jakub Slawik (ChAT)

10.20

mgr Ewa Dusik-Krupa (UPJPII)

Uniwersalizm kanonów synodu w Gangrze (340)

mgr Oliwier Cieślar (ChAT)

Studium zależności między aktywnością charyzmatyczną a wzrostem Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

mgr lic. Michał Zborowski (KUL)

Bóg współdziała we wszystkim… Charytologiczny wymiar kerygmatu. Ujęcie dogmatyczno-pastoralne

10.35

mgr Elena Grogoyeva (KUL)

Oblicza miłosierdzia (na podstawie epistolografii Grzegorza z Nazjanzu)

mgr Agnieszka Dec-Michalska (ChAT)

Nabożeństwo a liturgia w tradycji wolnokościelnej

mgr Damian Dorocki (UMK)

Bóg działający czy współdziałający? Arminiańska teologia Opatrzności Bożej

10.50

mgr Małgorzata Pyzik-Turska (KUL)

Obraz heretyka w poetyckiej twórczości Aureliusza Prudencjusza Klemensa 

mgr Angelika Małek (UPJPII)

Liturgia jako przestrzeń dialogu ekumenicznego na przykładzie liturgii Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich

mgr Łukasz Cieślak (EWST/ChAT)

Wybrane koncepcje królestwa Bożego w tradycji luterańskiej i mariawickiej

11.05

Pytania do prelegentów

11.20

Przerwa kawowa (audytorium 3)

 

Panel IV, audytorium 5

Moderator: mgr Łukasz Cieślak (EWST/CHAT)

Panel V, audytorium 6

Moderator: Jakub Niewiadomski (ChAT)

Panel VI, audytorium 4

Moderator: prof. Kalina Wojciechowska (ChAT)

11.45

lic. Urszula Klimut (CHAT)

Pod krzyżem jedności – parafia neounicka w Kostomłotach

ks. mgr Sergiusz Bowtruczuk (ChAT)

Koncepcje organizacji chóru cerkiewnego w ujęciu Pawła Czesnokowa

Tomasz Bednarek (UAM)

Abraham jako mędrzec w De Abrahamo Filona z Aleksandrii

12.00

mgr Anna Seemen-Majorek (CHAT)

Wpływ duchowości Matki Ewy na pracę społeczną ewangelickiego diakonatu „Ostoja Pokoju” w Miechowicach

mgr Krystyna Heland-Kurzak (APS)

Doświadczenie jako kategoria fenomenologiczna w badaniach nad dziecięcą religijnością

mgr Alla Iacovuc (EWST)

Ojczyzna z wyboru. Dobrowolność lub wymuszenie decyzji o nowym miejscu osiedlenia na przykładzie historii Abrahama i Rut

12.15

 

mgr Julita Rachwalska (ChAT)

Polak – katolik, Niemiec – ewangelik – funkcjonowanie stereotypu narodowościowego i wyznaniowego wśród ludności kościerskiej okresu międzywojennego

mgr Anna Goch-Murzyniec (ChAT)

Realizacja wartości ewangelicznych w chrześcijańskich placówkach oświatowych w Polsce po roku 1990

Mateusz Jelinek (ChAT)

Bóg działa czy współdziała? Problem autorytetu biblijnego w teologii ewangelickiej

12.30

mgr Artur Jemielita (ChAT)

Nauka o spowiedzi św. w Kościele Mariawitów jako powrót do źródeł chrześcijaństwa – recepcja i próba oceny

mgr Piotr Kosiak (ChAT)

Biblioterapia – czyli wychowanie przez opowieści biblijne

lic. Filip Lipiński (ChAT)

Wieczerza Pańska jako wspólnota. Wspólnotowe spojrzenie na luterańską naukę o sakramencie Wieczerzy Pańskiej

12.45

Pytania do prelegentów

13.00

Przerwa obiadowa (audytorium 3)

 

Panel VII, audytorium 5

Moderator: mgr Artur Jemielita (ChAT)

Panel VIII

Moderator ks. mgr Sergiusz Bowtruczuk (ChAT)

Panel IX, audytorium 4

Moderator: lic. Filip Lipiński (ChAT)

14.30

mgr Robert Kasprowicz (ChAT)

Postawy protestantów Irlandii Północnej wobec Kościoła katolickiego i ich ewolucja w okresie przed oraz po podpisaniu Porozumienia Wielkopiątkowego w 1998 r.

mgr Boriana Semerdżijewa (ChAT)

Duszpasterska praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków na przykładzie placówki Asparuchowo w Bułgarii

mgr Stanisław Jazdanowski (EWST)

Współczesna teologia a kognitywistyczne dziedziny naukowe

14.45

Sebastian Madejski (ChAT)

Żeby Bóg mógł stać się Bogiem, musiał stać się diabłem – czyli problem zła w teologii Marcina Lutra

mgr Dorora Dutkiewicz-Okruszek (EWST)

Terapeutyczna rola modlitwy

mgr Krzysztof Szanta (KUL)

Odkryć słowo Boże na nowo. Maryjna relacja do słowa Bożego inspiracją dla odnowy wiary Kościoła

15.00

Pytania do prelegentów

lic. Piotr Nowakowski (EWST)

Biblijne podstawy medytacji chrześcijańskiej według Światowej wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej

Bartosz Ciemniak (CHAT)

Problem zła w filozofii W.F. Hegla i jego znaczenie teologiczne

15.15.

Pytania do prelegentów

15.30

Zakończenie konferencji, audytorium 5