Międzynarodowe
sympozjum naukowe

Filozofia i teologia
na Uniwersytecie Wrocławskim
perspektywy poznawcze, znaczenie, oddziaływanie

29.09-1.10.2016

 

pod patronatem

Komitetu Nauk Teologicznych

PAN

 

Czwartek 29 września

14.00 -18.00

 

Otwarcie sympozjum

 

Prof. Dr. Gunter Scholtz (Ruhr - Universität Bochum), Der Wandel der Breslauer Religionsphilosophie im 19. Jahrhundert

Dr. Simon Gerber (BAdW, Berlin), Über die evangelisch-theologische Fakultät an der Universität Breslau 

Dr. Sarah Schmidt (BAdW, Berlin), Edith Steins abgelehnte Habilitationsschrift

Prof. dr hab. Leon Miodoński (UWr, Wrocław), Stefan Pawlicki an der Breslauer Universität

 

Piątek 30 września

 

9.00-13.00

 

Dr Dominika Jacyk (UWr, Wrocław), Czy a priori sakrologiczne jest a priori transcendentalnym. Wrocławski filozof religii Rudolf Otto wobec filozoficznych źródeł koncepcji sacrum

Prof. dr hab. Joachim Piecuch (UO, Opole), Kazus Josepha Wittiga

Dr hab. Leszek Kleszcz (UWr, Wrocław), Wrocław Gadamera

Dr hab. Jacek Prokopski (PWr, Wrocław), Paul Tillich a etyka kryzysu

mgr Paweł Bejga, (PWT, Wrocław), Teologia liturgii Wacława Schenka

 

14.00-18.00

 

Warsztaty

„Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016 – filozofia i teologia na mapie kultury Wrocławia”

 

Prof. dr hab. Jan Krasicki (UWr, Wrocław), Dietrich Bohnhoeffer i Tadeusz Różewicz wobec śmierci Boga

mgr Krzysztof Wolnica (PWT, Wrocław), Teologia gór Romana Rogowskiego

Prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT, Wrocław), Stanowisko Josepha Huberta Reinkensa w sporze o nieomylność Biskupa Rzymu

Dr Joanna Giel (UWr, Wrocław), Dilthey we Wrocławiu

 

Sobota 1 października

 

9.00- 13.00

 

Warsztaty – dyskusje i podsumowanie

 

Zamknięcie sympozjum