Ekumeniczna konferencja naukowa

 

pod patronatem

Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

 

Jeden Duch, różne dary, wspólne dobro

Konferencja odbędzie się 20 października 2016 r. w godzinach 9:30-16:30, w siedzibie Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie, przy ul. Wybornej 20.

Komitet Naukowy

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (UKSW), ks. prof.  dr hab. Wojciech Hanc (UKSW), ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), prof. dr hab. Karol Karski (ChAT), ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski (ChAT), dr hab. Noemi Modnicka, ks. prof. Jarosław Moskałyk (UAM), ks. dr hab. Sławomir Pawłowski (KUL), ks. prof. ChAT dr Jerzy Tofiluk (Prawosławne Seminarium Duchowne), prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (ChAT)

Cel i tematyka konferencji

Celem konferencji jest poddanie refleksji teologicznej pneumatologicznego aspektu jedności chrześcijańskiej. Myśl przewodnia „jeden Duch, różne dary, wspólne dobro” została zaczerpnięta z 1 Listu do Koryntian (12,4-7), zachęcającego do jedności, która afirmuje i docenia różnorodność darów, jakie przynoszą poszczególne tradycje i wspólnoty chrześcijańskie, i angażuje je w działania na rzecz wspólnego dobra.

Format konferencji

Zaplanowane są cztery sesje, których moderatorami będą: dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT (sesja biblijna); ks. prof. dr  hab. Wojciech Hanc, UKSW (sesja historyczna); prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, ChAT (sesja systematyczna); dr hab Wojciech Gajewski, prof. UG (sesja praktyczna).

Program konferencji

Godziny

Program

9:30-9:45

Powitanie uczestników, Rektor WSTS, prezb. Piotr Nowak,

9:45-10:00

ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński (UKSW), O idei Polskiego Forum Chrześcijańskiego

10:00 – 10:45

Sesja biblijna

dr Wsiewołod Konach (ChAT) Charyzmaty w ujęciu biblijnym – perspektywa prawosławna

dr Leszek Jańczuk (WSTS), Charyzmat proroctwa w teologii i życiu Apostoła Pawła

10:45 – 11:15

Dyskusja panelowa

Moderator: dr hab. Kalina Wojciechowska (ChAT)

11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:15

Sesja historyczna

dr hab. Wojciech Gajewski (UG), Charyzmaty w doświadczeniu Kościoła II i III wieku.

ks. dr Adam Strojny (Chemin Neuf), Duch Święty w teologii współczesnej

dr hab. Jan Mironczuk (WSTS, WBST), Wyznania chrześcijańskie i ich wzajemne relacje w województwie białostockim w okresie II RP

12:15 – 12:45

Dyskusja panelowa

Moderator: ks. prof. dr hab. Wojciech Hanc (UKSW)

12:45 – 13:45

Przerwa obiadowa

13:45 – 14:30

Sesja systematyczno-dogmatyczna

dr Jerzy Sojka (ChAT) Charyzmaty w ujęciu systematycznym – perspektywa ewangelicka

bp dr Mateusz Wichary (WBST), "Przebudzenie" jako pneumatologiczna cecha dystynktywna ewangelikalnej teologii i doświadczenia

ks. dr hab. Krzysztof Kietliński (UKSW), Talent a charyzmat w Kościele katolickim

14:30 – 15:00

Dyskusja panelowa

Moderator: prof. Tadeusz Zieliński (ChAT)

15:00 – 15:15

Przerwa kawowa

15:15 – 16:00

Sesja praktyczna

ks. dr hab. Sławomir Pawłowski (KUL), Wyjść ze strefy własnego komfortu – duszpasterza katolickiego spotkanie z charyzmatami

ks. Leszek Czyż, Charyzmaty w ujęciu praktycznym – perspektywa ewangelicka

bp dr Marek Kamiński (WSTS), Odnowa charyzmatyczna w Kościele Zielonoświątkowym w Polsce

16:00 – 16:30

Dyskusja panelowa

Moderator: dr hab. Wojciech Gajewski (UG)

16:30

Zakończenie Konferencji