WYCHOWANIE I EDUKACJA

W KULTURACH, RELIGIACH I ŚWIATOPOGLĄDACH

PRZESZŁOŚCI I DOBY WSPÓŁCZESNEJ

 

Wtorek, 12 marca 2019 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa – Młociny

Budynek nr 21, Aula Schumana

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

zorganizowana przez Katedrę Religiologii i Ekumenizmu Instytutu Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie

oraz Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

 

Patronat

Komitet do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady do Spraw Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

 

9.00-9.30 – Otwarcie konferencji

ks. prof. UKSW dr hab. Jan Niewęgłowski SDB, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW

ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj OMI, kierownik Instytutu Dialogu Kultury i Religii UKSW

prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, kierownik Katedry Religiologii i Ekumenizmu UKSW

 

Prowadzenie konferencji: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

 

Sesja I

9.30-10.00 – prof. UKSW dr hab. Maria Boużyk, Etyczny wymiar osobowego rozwoju człowieka w kulturze globalnej

10.00-10.30 – ks. dr Zbigniew Babicki SAC, Edukacja międzykulturowa drogą wychowania dla przyszłości

10.30-11.00 – ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Stępkowski SDB, Teozofia pedagogiczna Bronisława F. Trentowskiego

11.00-11.30 – prof. dr hab. Alina Rynio, Integralne wychowanie osoby jaki „centralna intuicja” w tradycji edukacyjnej Kościoła

11.30-12.00 – Dyskusja

12.00-12.30 – Przerwa

 

Sesja II

12.30-13.00 – prof. UP KEN Piotr Stawiński, Purytański model wychowawczy na przykładzie kolonialnej Nowej Anglii

13.00-13.30 – ks. prof. dr hab. Leonard Fic, Wychowanie w hinduizmie i buddyzmie

13.30-14.00 – ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, Wychowanie młodzieży w świetle Biblii

14.00-14.30 – dr Ewa Kurek, Dzieci żydowskie w polskich klasztorach 1939-45: zderzenie religijno-kulturowe

14.30-15.00 – Dyskusja

15.00-15.30 – Przerwa

 

Sesja III

15.30-16.00 – mgr Jacek Milewski, Dziecko w wieku szkolnym w cygańskiej rodzinie

16.00-16.20 – ks. dr Ashenafi Yonas Abebe IMC, Środowiska wychowania dzieci i młodzieży w Etiopii – rodzina, Kościół, szkoła

16.20-16.40 – ks. mgr lic. James Useni Aboreng, Upbringing Children in African Traditional Religions

16.40-17.20 – ks. prof. dr hab. Jan Perszon, Wychowawczy wymiar ludowej pobożności

17.20-17.45 – Dyskusja

17.45-18.00 – Przerwa

 

Sesja IV

18.00-18.15 – dr Paweł Szuppe, Wychowanie i edukacja w nowych ruchach religijnych i ruchu New Age

18.15-18.30 – mgr lic. Daria Modro, Pedagogiczny wymiar dalekowschodnich sztuk walki

18.30-18.45 – prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, Wychowanie dzieci i młodzieży według islamu

18.45-19.00 – Dyskusja

19.00 Zamknięcie konferencji