Stowarzyszenie Teologów Moralistów

we współpracy z

Wydziałem Teologicznym UAM w Poznaniu

oraz

Komitetem Nauk Teologicznych PAN

 

Kościół

wobec globalnej seksualizacji społeczeństw

 

 

 

Poznań, 9-11 czerwca 2019

Miejsce zjazdu: Księża Chrystusowcy, ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań

 

Niedziela, 9 czerwca

 

16.00               Eucharystia w kaplicy Księży Chrystusowców (dla chętnych)

17.00               Wyjście do miasta z przewodnikiem z naszego grona (połączone z kolacją we własnym zakresie)

 

Poniedziałek, 10 czerwca

 

07.00               Eucharystia – przewodniczy Bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba, Biskup Łowicki

09.00               Rozpoczęcie obrad i wprowadzenie – Ks. prof. Marian MACHINEK, przewodniczący STM

                       

                        Sesja I            Moderator: ks. dr Jarosław Sobkowiak

9.15 - 9.45      

                        Socjokulturowa analiza przemian w zakresie podejścia do seksualności

                        Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz

9.45 - 10.15    

                        Zmiana antropologiczna u podstaw seksualizacji społeczeństw

                        Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski

 

10.15 - 11.00   Dyskusja

 

11.00               Przerwa

                       

11.30                Sesja II           Moderator:  ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO 

11.30 - 12.00

Uprzedmiotowienie ludzkiego ciała w pornografii i seksoholizmie

Dr Bogdan Stelmach

12.00 - 12.30

Od zaburzenia do odmiennej orientacji seksualnej. Problematyka normy i patologii we współczesnej seksuologii

dr Artur Hącia OP

12.30 - 13.00     Dyskusja

 

 14.15               Sesja III          Moderator:  ks. dr hab. Tomasz Kraj, prof. UPJP2

14.15– 14.45  

                        Pedofilia: przyczyny – typologia – skala

                        Mgr Ewa Kusz

14.45 – 15.15

                        Odpowiedzialność Kościoła za grzech pedofilii

Adam Żak SJ

           

15.15 – 15.45     Dyskusja                     

 

15.45 – 16.15     Przerwa

 

16.15               Walne zebranie Stowarzyszenia Teologów Moralistów

                       Wybór nowego Zarządu STM na lata 2019-2022

 

Wtorek, 12 czerwca

 

07.00               Eucharystia – przewodniczy Abp dr Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański; Przewodniczący KEP

 

09.00               Sesja IV         SESJE W GRUPACH

                       

                       GRUPA I          PROFILAKTYKA I WYCHOWANIE SEKSULANE

Moderator:  ks. dr hab. Maciej Olczyk, prof. UAM

Stanowisko Kościoła katolickiego w Niemczech do kwestii wychowania seksualnego w latach 1999-2019. Wybrane wypowiedzi

Ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US

Od czystości seksualnej do ekologii ludzkiej. Dyskusja nad argumentacją etyczną.

Ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ

Najważniejsze współczesne wyzwania w obszarze wychowania seksualnego

Ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF

 

GRUPA II         POKUTA I ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA GRZECHY W OBSZARZE SEKSUALNOŚĆI

Moderator:  ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec

Dylematy moralne sakramentu pokuty w kontekście grzechu pedofilii

Ks. dr Wojciech Kućko

Tylko ŁASKA i głęboka asceza osobista chroni przed patologiami!

Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż

Ekspiacyjny wymiar pokuty sakramentalnej

prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMcap

           

GRUPA III        PORNOGRAFIA – SEKSOHOLIZM - PEDOFILIA

Moderator:  o. dr hab. Jerzy Brusiło OFM Conv

Młodzi w świecie uprzedmiotowionej seksualności

Ks. dr Marcin Szczodry

Działania na rzecz ofiar wykorzystywania seksualnego przez duchownych – perspektywa Biskupów katolickich USA

dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak

Współofiary pedofilii – dziwne milczenie

Dk dr Jacek Jan Pawłowicz

 

10.30               Przerwa

 

                        11.00 - 11.30  

                        Wychowanie seksualne w czasach genderyzmu

                        Mgr Wiesław Gajewski

           

 11.30-12.30 Sprawozdanie z dyskusji w grupach oraz końcowa dyskusja panelowa (uczestniczą moderatorzy dyskusji w grupach)

 

Moderator: ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad

                       

12.00               Zakończenie zjazdu