UNIWERSYTET  PAPIESKI  JANA  PAWŁA  II  W  KRAKOWIE

INSTYTUT  MARYJNY  ZAKONU  PAULINÓW

KOMITET  NAUK  TEOLOGICZNYCH  POLSKIEJ  AKADEMII  NAUK

 

mają zaszczyt zaprosić na

 

MIĘDZYNARODOWE  SYMPOZJUM  NAUKOWE

 

 

JASNOGÓRSKA MATKA  KOŚCIOŁA

24 - 25 lutego (poniedziałek / wtorek ) 2020 r.

Jasna Góra, Częstochowa / obrady Kaplica Różańcowa

 

 

 

PROGRAM poniedziałek (24 II)

9:00: – 9:15 Otwarcie obrad – o. dr Arnold Chrapkowski, Generał Zakonu Paulinów

Powitanie – o. dr Mariusz Tabulski OSPPE, dyrektor Instytutu Maryjnego

Teologiczne wprowadzenie – prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UP JP II

 

9:15 – 9:30 Żydowskie korzenie Maryi z Nazaretu

Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, PWT Wrocław

 

9:30 – 9:45 Maryja w Kościele apostolskim w świetle pism Łukaszowych

Prof. dr hab. Krzysztof Mielcarek, KUL Lublin

 

9:45 – 10:00 Ojcowie greccy o macierzyństwie NMP

Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur, KUL Lublin

 

10:00 – 10:15 Maryjne palladium w sztuce średniowiecznej

Dr hab. Dariusz Tabor CR, prof. UP JP II Kraków

 

10:15 – 10:30 Monastyczna XI- i XII-wieczna mariologia wyzwaniem dla Kościoła hierarchów

Opat Dr Marek P. Chojnacki OCist., UP JP II Kraków

 

10:30 – 10:45 Matka Chrystusa w teologii ewangelicko-reformowanej

Prof. dr hab. Rafał Leszczyński, ChAT Warszawa

 

 

10:45 – 11:15  Przerwa

 

 

11:15 – 11:30 Maryjna posługa paulinów jasnogórskich w okresie kontrreformacji

dr Grzegorz Prus, Rektor WSD Zakonu Paulinów, Kraków

 

11:30 – 11:45 Maryjność starożytnych Kościołów Wschodu

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, Uniwersytet Jagielloński

 

11:45 – 12:00 Istotne cechy mariologii prawosławnej

Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski, KUL Lublin

 

12:00 – 12:15 Wielka Nowenna i posoborowa odnowa Kościoła

Ks. dr Józef Morawa, Rektor Seminarium +35, Kraków

 

12:15 – 12:30 Mariologia między mitologią a teologią

Ks. dr hab. Damian Wąsek, UP JP II Kraków

 

12:30 – 13:30  Dyskusja

 

17:00: Msza św., Kaplica Cudownego Obrazu, o. Arnold Chrapkowski, Generał Zakonu Paulinów

18:15 Wieczór teologów - Instytut Maryjny (Dom Pątnika)

 

 

PROGRAM wtorek (25 II)

 

7:30: Msza św., Kaplica Cudownego Obrazu

 

9:00 – 9:15 Der aktuelle Stand der Mariologie im deutschsprachigen Raum

Ks. prof. dr hab. Michael Stickelbroeck, St. Pölten, Austria

 

9:15 – 9:30 Maryjność wobec tajemnicy odkupienia

Ks. prof. dr hab. Jacek Kempa, UŚ Katowice

 

9:30 – 9:45 Błogosławiona, któraś uwierzyła… Wiara życia i wiara wiedzy

Dr hab. Stanisław Kozakiewicz OSPPE, WSD Zakonu Paulinów

 

9:45 – 10:00 Wie soll man heute Maria ehren?

Msgr dr Michael Kahle, Congregazione Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti, Vaticano

 

10:00 – 10:15 Rozumienie Kościoła a sytuacja mariologii

Prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UP JP II Kraków

 

 

10:15 – 10:45 Przerwa

 

 

10:45 – 11:00 Macierzyństwo Maryi w literaturze polskiej

Prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska, UH-P Częstochowa

 

11:00 – 11:15 Naśladowanie Maryi w piśmiennictwie kard. S. Wyszyńskiego

Dr Mariusz Tabulski OSPPE, Jasna Góra

 

11:15 – 11:30 Maryjna duchowość H. U. von Balthasara

Ks. dr Paweł Pielka, UP JP II Kraków

 

11:30 – 11:45 Wizerunki maryjne w epoce elektronicznej: transformacje i reinterpretacje

Ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. USz Szczecin

 

11:45 – 12:00 Tematyka jasnogórska na ekranie. Studium teologiczno-filmoznawcze

Dr Michał Legan OSPPE, UP JP II Kraków

 

12:00 – 12:15 Maryjność motywem konwersji A. von Speyr

Mgr lic. Magdalena Żyła, UP JP II Kraków

 

12:15 – 13:00  Dyskusja. Podsumowanie

Opat dr Marek P. Chojnacki OCist., UP JP II Kraków